Aktualności

Biogramy powstańców

data: 2014-07-04, autor: Katarzyna Cieniuch

Biogramy powstańców
Kolejny biogram autorstwa Wojciecha Kicmana dostępny jest w zakładce powstańcze biografie. Dowiadujemy się z niego, że powstaniec S. Rewoliński wstąpił w szeregi powstańcze w grudniu 1918 r., uczestniczył w rozbrajaniu pruskich żołnierzy przejeżdżających transportami wojskowymi przez stację kolejową Osiek nad Notecią.
Wojciech Kicman nadesłał także biogramy Władysława Pluty, Józefa Bagniewskiego, Franciszka Muracha, Jana Idy, Antoniego Jasińskiego, Piotra Grabińskiego. » więcej

Marian Siwek i Leon Piosik - nowe biogramy

data: 2014-07-04, autor: Katarzyna Cieniuch

Marian Siwek i Leon Piosik - nowe biogramy
Marian Siwek razem z bratem brał udział w Powstaniu Wielkopolskim w rejonie Grodziska Wielkopolskiego. Brak jednak bliższych danych na ten temat. Po zakończeniu Powstania do 1921 r. służył w Wojsku Polskim. Takich m.in. informacji dostarcza Wojciech Kicman w biogramie powstańca wielkopolskiego, który jest dostępny na naszej stronie. W biogramie innego powstańca Leona Piosika przeczytamy:  W okresie 19.01-20.02.1919 r. walczył w szeregach Powstania Wielkopolskiego pod dowództwem ppor./ppłk. Włodzimierza Kowalskiego (1889-1969) na froncie pod [ ... ] » więcej

Biogram Wiktora Stachowiaka i Stanisława Przybylaka

data: 2014-07-04, autor: Katarzyna Cieniuch

Biogram Wiktora Stachowiaka i Stanisława Przybylaka
Wiktor Stachowiak i Stanisław Przybylak to kolejni powstańcy wielkopolscy, których życiorysy opisał Wojciech Kicman i nadesłał na naszą stronę. W biogramie Wiktora Stachowiaka czytamy m.in.: Do oddziałów Powstania Wielkopolskiego wstąpił 1.01.1919 r. w Samostrzelu i walczył w tym rejonie, będąc przez jakiś czas dowódcą małego oddziału powstańczego. Po zakończeniu walk powstańczych służył w 3 Pułku Ułanów.

Z biogramu Stanisława Przybylaka dowiadujemy sie m.in., że brał czynny udział w powstaniu od 27.12.1918 r. do końca walk [ ... ] » więcej

Biogram Stefana Stepczyńskiego i Bolesława Plewy

data: 2014-07-04, autor: Katarzyna Cieniuch

Biogram Stefana Stepczyńskiego i Bolesława Plewy
Wojciech Kicman opracował biogramy kolejnych powstańców. Na stronie w zakładce powstańcze biografie umieszczony już został życiorys Stefana Stepczyńskiego. Czytamy w nim m.in.: W Kościanie jako ochotnik zgłosił się 15.01.1919 r. do formowanej 5 kompanii powstańczej pod dowództwem por. Wysockiego. Brał udział w walkach pod Miejską Górką, Sarnowem i Łaszczynem w pow. Rawicz, a po wytyczeniu linii demarkacyjnej jego oddział przemieszczał się przez miejscowości: Zduny, Kochla, Perczyce, Zębowo, Kwilicz do Kamionki pod Międzychodem. Stąd przez Wronki do Lubasza, gdzie w grudniu 1919 r. został [ ... ] » więcej

Biogram Józefa Tylickiego

data: 2014-07-03, autor: Katarzyna Cieniuch

Biogram Józefa Tylickiego
W biogramie Józefa Tylickiego, który dostępny jest na stronie, czytamy: W dniu 27.12.1918 r. zgłosił się ochotniczo do organizującej się wyrzyskiej kompanii powstańczej. Brał udział w walkach o Wysoką z 7 na 8.01.1919 r. W oddziałach powstańczych służył do 12.01.1919 r. Jego bezpośrednim dowódcą był ppor./kpt. Teofil Spychała. Biogram opracował Wojciech Kicman. » więcej

Nowe biogramy Wojciecha Kicmana

data: 2014-07-03, autor: Katarzyna Cieniuch

Nowe biogramy Wojciecha Kicmana
W zakładce powstańcze biogramy dostępne są już nowe biogramy powstańców wielkopolskich, które opracował Wojciech Kicman. Tym razem autor opisał życiorys Ustasiaka, Józefa Twardowskiego, Szczepana Szymenderskiego, Adama Stawnego, Wacława Wożniaka  » więcej

Biogramy

data: 2014-07-03, autor: Katarzyna Cieniuch

W zakładce powstańcze biografie są dostępne nowe biogramy, które opracował Wojciech Kicman. Można przeczytać tam biogramy: Ludwika Maciejewskiego, Edwarda Nowickiego, Feliksa Nowickiego.  » więcej

Na szlak hrabiego tylko z folderem - do odbioru w Muzeum Ziemi Szubińskiej

data: 2014-07-03, autor: Katarzyna Cieniuch

Na szlak hrabiego tylko z folderem - do odbioru w Muzeum Ziemi Szubińskiej
W Muzeum Ziemi Szubińskiej dostępny jest już folder, który powstał dzięki projektowi pt. II RAJD SZLAKIEM POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO. Projekt realizowało Szubińskie Towarzystwo Kulturalne, a współfinansował powiat nakielski. W ramach projektu 31.05.2014 r. zorganizowano rajd pieszy z Rynarzewa do Szubina, wydano siedem kart pocztowych o tematyce związanej z miejscami pamięci. Ostatnim punktem projektu jest wydanie folderu opisującego turystyczny szlak, którego patronem jest płk Ignacy hr. Mielżyński z Iwna.

» więcej

Pomniki na pocztówki

data: 2014-07-03, autor: Katarzyna Cieniuch

Pomniki na pocztówki
Wzorem przedwojennych polskich pocztówek pokazujących Szubin także obecnie chcemy, by miejsca pamięci związane z Powstaniem zagościły na kartach pocztowych. Tak się też stało dzięki projektowi Szubińskiego Towarzystwa Kulturalnego, którego partnerem było Muzeum Ziemi Szubińskiej. Możemy Państwu zaprezentować serię 7 kart pocztowych, których tematyka związana jest z miejscami pamięci z terenu powiatu nakielskiego. Projekt II RAJD SZLAKIEM POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO współfinansowany jest przez powiat nakielski. 
W ramach projektu przygotowano karty pocztowe. Jest to siedem tematów dotyczących miejsc pamięci związanych z Powstaniem Wielkopolskim w takich miejscowościach z terenu powiatu [ ... ] » więcej

Jan Domagała - nowy biogram w systemie

data: 2014-05-30, autor: Kamila Czechowska

Jan Domagała - nowy biogram w systemie
Jan Domagała (1900-1947) ur. 22.03.1900 r. w Dochanowie koło Żnina, syn Wojciecha i Heleny z domu Kruszka. Po przeprowadzce do Szubina rodzina mieszkała na Dziekance. Tam także urodził się młodszy brat Jana Wacław. Po ukończeniu szkoły powszechnej w Szubinie kontynuował naukę w gimnazjum w Nakle. Tam uczestniczył w spotkaniach Towarzystwa Tomasza Zana, którego głównym zadaniem było samokształcenie i rozwijanie świadomości patriotycznej - tymi słowami rozpoczyna się biogram powstańca, który można przeczytać w zakładce - powstańcze biografie » więcej

Sztandar koła TPPW w Żninie

data: 2014-05-27, autor: Kamila Czechowska

Koło TPPW w Żninie może pochwalić się wspaniałym sztandarem.
» więcej

Pochowany na cmentarzu w Lidzie

data: 2014-05-27, autor: Kamila Czechowska

Pochowany na cmentarzu w Lidzie
Biogramy na stronie www.powstanie.szubin.net docierają do zainteresowanych nie tylko na naszym terenie. Ostatnio otrzymaliśmy informację razem z odniesieniem do strony http://www.rowery.olsztyn.pl/wiki/miejsca/1926/bialorus/grodzienski/lida, na której znajdują się informacje dotyczące Jana Stencla, którego biogram opracował Wojciech Kicman. "Proszę poinformować pana Kazimierza Stencla że sp. Paweł Stencel pochowany jest na cmentarzu w Lidzie (Białoruś), a nie na wileńskiej Rossie
Pozdrawiam
Zbigniew Świło"

Biogram można przeczytać » więcej

Franciszek Dobrowolski powstaniec z kompanii juncewskiej

data: 2014-05-27, autor: Kamila Czechowska

Franciszek Dobrowolski powstaniec z kompanii juncewskiej
Franciszek Dobrowolski (1898-1955) ur. 14.01.1898 r. w miejscowości Buczek (powiat lubawski) w rodzinie murarza Antoniego i gospodyni domowej Magdaleny Olszewskiej. Ukończył pruską szkołę ludową. Następnie osiedlił się na Pałukach. Gdy powołany został w szeregi zaborczego wojska, mieszkał w Paryżu koło Żnina. Brał udział w I wojnie światowej. Od 18.11.1916 r. do 11.11.1918 r. służył w pruskiej piechocie jako strzelec. Walczył na froncie francuskim, między innymi we Flandrii. Ranny w lewą nogę 28.05.1917 r. Za udział w I wojnie światowej otrzymał Krzyż Żelazny II klasy - tymi słowami rozpoczyna się biogram Franciszka Dobrowolskiego, który można [ ... ] » więcej

Wacław Domagała - kolejny biogram powstańca wielkopolskiego w systemie

data: 2014-05-27, autor: Kamila Czechowska

Wacław Domagała - kolejny biogram powstańca wielkopolskiego w systemie
Wacław Adam Domagała (1904-1976) ur. 11.12.1904 r. w Szubinie w rodzinie Wojciecha i Heleny z domu Kruszka. Był jednym z najmłodszych powstańców wielkopolskich w Szubinie. Do powstania poszedł za bratem Janem. Za udział w powstaniu odznaczony został Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym - to urywek biogramu Wacława Domagały, który można przeczytać TUTAJ. Autorką biogramu jest Kamila Czechowska. Nagrobek nad mogiłą [ ... ] » więcej

Duchowy przywódca powstania na naszym terenie i jego mogiła

data: 2014-05-09, autor: Kamila Czechowska

Duchowy przywódca powstania na naszym terenie i jego mogiła
Od wielu miesięcy za pośrednictwem tej strony informujemy Państwa o działaniach Stowarzyszenia Wiara Lecha, które ze środków pochodzących z kwesty na wielkopolskich cmentarzach odnawia powstańcze mogiły. Tym razem nowe oblicze zyskał nagrobek ks. radcy Ludwika Sołtysińskiego, który znajduje się na szubińskim cmentarzu. Nagrobek odnowiono, prace zakończono 31.05.2014 r. Mogiła prezentuje się wspaniale. Prace renowacyjne mogli podziwiać uczestnicy II Rajdu Szlakiem Hrabiego Mielżyńskiego, którzy w południe złożyli na odnowionej mogile i pobliskim pomniku powstańczym zapalone znicze. W spotkaniu uczestniczyła Alina Paszkiewicz, która wraz z mężem Jackiem z ramienia Wiary Lecha dba o [ ... ] » więcej

Mój pradziadek w okopach I wojny światowej...

data: 2014-04-17, autor: Kamila Czechowska

Mój pradziadek w okopach I wojny światowej...
Muzeum Ziemi Szubińskiej im. Zenona Erdmanna zaprasza od 1 czerwca do zwiedzania nowej wystawy pt. Pod Sommą, Tannenbergiem, Marną i Verdun... Mój pradziadek w okopach I wojny światowej 1914-1918. Wystawa z okazji 100. rocznicy wybuchu I wojny światowej.
I wojna światowa wybuchła 28 lipca 1914 r., a bezpośrednim jej powodem było zabójstwo w Sarajewie następcy tronu Austro-Węgier, arcyksięcia Franciszka Ferdynanda. Był to jedynie wygodny pretekst, bo jak można wytłumaczyć fakt, że zabójstwo arcyksięcia wywoła lawinę wojenną, która będzie się przetaczać przez Europę w latach 1914–1918? Była to wojna okrutna i totalna, to znaczy, że były w nią zaangażowane całe społeczeństwa i cała [ ... ] » więcej

Powstaniec z Chojny ma nowy nagrobek

data: 2014-04-17, autor: Kamila Czechowska

Powstaniec z Chojny ma nowy nagrobek
W całej Wielkopolsce trwa akcja Wiary Lecha związana z renowacją i wymianą mogił Powstańców Wielkopolskich. W ostatnim czasie stowarzyszenie wykonało jeden nagrobek w miejscowości
Chojna w gminie Gołańcz. "Początkowo chcieliśmy wymienić tylko popękaną tablicę, ale rodzina miała w planach wymianę nagrobka więc wspólnie wymieniliśmy cały nagrobek" - mówi jeden z uczestników akcji Jacek Paszkiewicz. Nagrobek powstańca Andrzeja Semraua prezentuje się teraz godnie. » więcej

Drugi biogram Bolesława Walkiewicza

data: 2014-04-15, autor: Katarzyna Cieniuch

Drugi biogram Bolesława Walkiewicza
Dostępny na naszej stronie biogram Bolesława Walkiewicza opracowała Kamila Czechowska ZOBACZ TUTAJ. Teraz dołączyliśmy do niego biogram autorstwa Wojciecha Kicmana. Biogram dostępny jest TUTAJ.  » więcej

Klemens Wełnic - biogram autorstwa W. Kicmana

data: 2014-04-15, autor: Katarzyna Cieniuch

Klemens Wełnic - biogram autorstwa W. Kicmana
W zakładce POWSTAŃCZE BIOGRAFIE dostępny jest życiorys sierż. Klemensa Wełnica. Biogram, z którego dowiadujemy się m.in. o tym, że K. Wełnic w czasie Powstania Wielkopolskiego był łącznikiem i przewodnikiem w terenie, opracował Wojciech Kicman.  » więcej

Ppor. Edmund Wicher - biogram

data: 2014-04-15, autor: Katarzyna Cieniuch

Ppor. Edmund Wicher - biogram
Ppor. Edmund Wicher to kolejny powstaniec wielkopolski, którego biogram opracował i nadesłał na nasz adres Wojciech Kicman. W biogramie czytamy m.in.: Uczestniczył w Powstaniu Wielkopolskim od 6.01.1919 r. w szeregach kompanii czarnkowskiej. Walczył o Czarnków i okolice.   » więcej

Leon Wiórek - nowy biogram autorstwa W. Kicmana

data: 2014-03-27, autor: Katarzyna Cieniuch

Leon Wiórek - nowy biogram autorstwa W. Kicmana
Leon Wiórek to kolejny powstaniec wielkopolski, którego biogram opracował Wojciech Kicman i udostępnił na stronie, czytamy tam m.in., że L. Wiórek szeregi powstańców wielkopolskich wstąpił 23.01.1919 r. do oddziału ppor./płk. Ignacego Wegnera (1897-1992), z którym brał udział przy wyzwalaniu Budzynia, Radwanek, Rynarzewa oraz w walkach na froncie północnym. 
» więcej

II Rajd Szlakiem Hrabiego Ignacego Mielżyńskiego

data: 2014-03-27, autor: Katarzyna Cieniuch

II Rajd Szlakiem Hrabiego Ignacego Mielżyńskiego
W sobotę, 31 maja 2014 r., odbył się II Rajd Szlakiem Hrabiego Ignacego Mielżyńskiego. Organizatorem rajdu było Szubińskie Towarzystwo Kulturalne, a partnerami w projekcie Muzeum Ziemi Szubińskiej, Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego oraz Zespół Szkół w Rynarzewie. Projekt współfinansował Powiat Nakielski. Koordynatorem projektu jest Kamila Czechowska i Katarzyna Cieniuch. Uczestnicy rajdu wyposażeni zostali w prowiant, a słodkie upominki czekały także po zakończeniu trasy. Tym razem wyruszyliśmy z Rynarzewa, by pokonać 12-kilometrowy odcinek niebieskiego szlaku do Szubina. W rajdzie udział wzięła młodzież z Zespołu Szkół w Rynarzewie, Zespołu Szkół [ ... ] » więcej

Pogoda na dzień rajdu szlakiem hrabiego Mielżyńskiego

data: 2014-03-27, autor: Katarzyna Cieniuch

Pogoda na dzień rajdu szlakiem hrabiego Mielżyńskiego
Pogoda Bydgoszcz - Sobota, 31.05.2014 


Przeważnie słonecznie 


- Najwyższa temperatura 20°C 

- Temperatura odczuwalna 22°C 

- Wiatr 11km/h 

- Możliwość burzy 0 % 

- Suma opadów atmosfer. 0 mm 

- Suma opadów deszczu 0 mm


» więcej

Franciszek Witoś

data: 2014-03-26, autor: Katarzyna Cieniuch

Franciszek Witoś
Wojciech Kicman opisał postać kolejnego powstańca wielkopolskiego. Plut. Franciszek Witoś, którego biogram umieszczony został już na stronie, uczestniczył w potyczkach pod Czarnkowem, Roskiem, Stróżewicami i wzdłuż frontu północnego.
» więcej

Biogram Ignacego Wołyńskiego

data: 2014-03-26, autor: Katarzyna Cieniuch

Biogram  Ignacego Wołyńskiego
Sierż. Ignacy Wołyński w Powstaniu Wielkopolskim walczył w okresie 4.02-26.03.1919 r. m.in. pod Kościanem. Więcej o tym powstańcu można przeczytać w biogramie autorstwa Wojciecha Kicmana, który został już umieszczony w zakładce powstańcze biografie.
» więcej


znaleziono 759, strona 11 z 31

<<< poprzednia  -  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  -  następna >>>


Powstanie Wielkopolskie 1918-1919 na Pałukach i Krajnie - ludzie, miejsca, wydarzenia - Muzeum Ziemi Szubińskiej im. Zenona Erdmanna

Dane adresowe

Muzeum Ziemi Szubińskiej
im. Zenona Erdmanna
ul. Szkolna 2
89-200 Szubin

E-mail

powstanie@szubin.net
muzeum@szubin.net

Telefony

52 384 24 75

Godziny otwarcia

w dni powszednie w godzinach od 8.00 do 16.00

Odwiedziny serwisu

dzisiaj34
wczoraj48
razem111281

Muzeum Ziemi Szubińskiej

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
„Utworzenie strony internetowej i wydanie przewodnika promującego miejsca pamięci narodowej związanej z Powstaniem Wielkopolskim 1918-1919”
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 – Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013.
Instytucja Zarządzająca PROW 2007–2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi