Aktualności

Spadkobiercy powstańczych tradycji…

data: 2014-12-04, autor: Kamila Czechowska

Spadkobiercy powstańczych tradycji…
2 grudnia w Muzeum Ziemi Szubińskiej im. Zenona Erdmanna odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 im. ks. radcy Ludwika Sołtysińskiego. Dokonania Towarzystwa i jego działalność w ostatnich czterech latach przedstawił prezes Piotr S. Adamczewski. Podczas trwania obrad członkowie koła udzielili absolutorium Zarządowi Koła za okres sprawozdawczy. Kolejnym punktem obrad był wybór nowego składu Zarządu Koła TPPW 1918-1919 na kolejną kadencję. W skład Zarządu weszli: prezes – Mariola Polańska, wiceprezes - Kamila Czechowska, sekretarz – Artur Przemorski, skarbnik – Zenon Kwasek, członkowie Zarządu Jan Głodek i Piotr S. Adamczewski. Ustępujący [ ... ] » więcej

Upamiętnienie powstańców

data: 2014-11-21, autor: Kamila Czechowska

Upamiętnienie powstańców
W niedzielę 23 listopada 2014 r. o godz. 11.30 w kościele pw. św. Andrzeja Boboli odprawiona zostanie msza św. w intencji rozstrzelanych 75 lat temu powstańców wielkopolskich. Szczegóły na ilustracjach.
» więcej

W Święto Niepodległości w Szaradowie pamiętano o powstańcu

data: 2014-11-13, autor: Kamila Czechowska

W Święto Niepodległości w Szaradowie pamiętano o powstańcu
Jestem zbudowany postawą młodych ludzi, którzy nie wstydzą się zaprezentować patriotyczne pieśni. Dziękuję Pani Jolancie Muzalewskiej i zespołowi Ingenium za przyjęcie mojego zaproszenia i za przepiękny występ w Szaradowie. Dziękuję także OSP Słonawy oraz sportowcom Zieloni Zalesie za stałą gotowość współpracy i zaangażowanie w każdą inicjatywę. Dziękuję KGW i wszystkim, którzy tak ochoczo mobilizują się, aby PRAWDZIWE WARTOŚCI składały się na to, co w naszym życiu najważniejsze. Łączenie wszystkich zasobów, szczególnie ludzkich, daje tam bardzo duże możliwości tworzenia wspaniałych inicjatyw.
Henryk Sowa, Szaradowo
Tekst i zdjęcia przysłał H. Sowa
» więcej

O Komisarzu Naczelnej Rady Ludowej Adamie Poszwińskim …

data: 2014-11-10, autor: Kamila Czechowska

O Komisarzu Naczelnej Rady Ludowej Adamie Poszwińskim …
KOMISJA HISTORYCZNA ZARZĄDU GŁÓWNEGO
TOWARZYSTWA PAMIĘCI POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO
1918-1919
WIELKOPOLSKIE MUZEUM WALK NIEPODLEGŁOŚCIOWYCH
W POZNANIU
zapraszają na spotkanie
„O Komisarzu Naczelnej Rady Ludowej Adamie Poszwińskim … ”
w programie:
Zdzisław Kościański (KH ZG TPPW), Adam Poszwiński jako przywódca niepodległościowy ”
Stanisław Helbich (Kraków) „Adam Poszwiński w pamięci rodzinnej”
Aleksandra Pietrowicz (IPN Poznań ) „Zakładnicy miasta Poznania – z archiwum Adama Poszwińskiego”
Spotkanie odbędzie się 14 listopada (piątek) 2014 r. o godz. 16.00
w Muzeum Powstania Wielkopolskiego w Poznaniu
Odwach – Stary Rynek [ ... ] » więcej

1 listopada 2014 r. na cmentarzu w Szubinie

data: 2014-11-03, autor: Kamila Czechowska

1 listopada 2014 r. na cmentarzu w Szubinie
1 listopada 2014 r. na cmentarzu w Szubinie zapalono wiele zniczy na mogile powstańczej i pod pomnikiem ofiar II wojny światowej. Mieszkańcy pamiętali o duchownych z czasów zaboru i walki o niepodległość, o żołnierzach Wojska Polskiego spoczywających w kwaterze na szubińskiej nekropolii. Zapalono znicze na mogiłach żołnierzy Armii Krajowej.
» więcej

„Za czyny, poświęcenie, czasem i ofiarę życia…

data: 2014-10-30, autor: Kamila Czechowska

„Za czyny, poświęcenie, czasem i ofiarę życia…
W tych szczególnych listopadowych dniach, przechodząc obok miejsc pamięci, nie zapomnijmy o Tych, którzy walczyli o naszą wolność, o lepsze jutro w mrocznym okresie zaborów i zmagań w obronie odrodzonej Rzeczypospolitej.
Wspomnijmy Tych, których działalność na naszym terenie pozostawiła trwały ślad nie tylko w naszej pamięci. Pamiętajmy o Duchowych Przywódcach z okresu zaboru pruskiego na czele z ks. Michałem Kentzerem, o Działaczach Społecznych, Bohaterach pracy u podstaw, których dzieło chcemy kontynuować.
Zatrzymajmy się w zadumie, oddając cześć Tym, dzięki którym po latach zaborów odrodziła się niepodległa Polska, jak również Wszystkim, którzy bronili odzyskanej niepodległości, [ ... ] » więcej

Kolejne biogramy autorstwa W. Kicmana

data: 2014-10-02, autor: Katarzyna Cieniuch

Kolejne biogramy autorstwa W. Kicmana
Emilia Chłapowska, Stanisław Bączkowski, Mikołaj Dukiewicz, Ambroży Durecki, Tadeusz Góra, Czesław Bździel, Antoni Kotarak to powstańcy, których biogramy opracował Wojciech Kicman i nadesłał na adres tej strony.  

» więcej

Powstańczy akcent w folderze CZAS WOJNY

data: 2014-09-19, autor: Kamila Czechowska

Powstańczy akcent w folderze CZAS WOJNY
Wśród ilustracji wykorzystanych do folderu pt. CZAS WOJNY, który towarzyszy wystawie ze środków unijnych pod tym samym tytułem, umieszczone zostało zdjęcie związane z tematem przewodnim tej strony internetowej. Jest to zdjęcie zniszczonego przez Niemców pomnika powstańczego, którego uroczyste odsłonięcie nastąpiło w końcu stycznia 1939 r. z okazji dwudziestej rocznicy zwycięskiego zrywu.
Folder jest bezpłatny i dostępny w Muzeum Ziemi Szubińskiej.
» więcej

Biogramy powstańców

data: 2014-07-04, autor: Katarzyna Cieniuch

Biogramy powstańców
Kolejny biogram autorstwa Wojciecha Kicmana dostępny jest w zakładce powstańcze biografie. Dowiadujemy się z niego, że powstaniec S. Rewoliński wstąpił w szeregi powstańcze w grudniu 1918 r., uczestniczył w rozbrajaniu pruskich żołnierzy przejeżdżających transportami wojskowymi przez stację kolejową Osiek nad Notecią.
Wojciech Kicman nadesłał także biogramy Władysława Pluty, Józefa Bagniewskiego, Franciszka Muracha, Jana Idy, Antoniego Jasińskiego, Piotra Grabińskiego. » więcej

Marian Siwek i Leon Piosik - nowe biogramy

data: 2014-07-04, autor: Katarzyna Cieniuch

Marian Siwek i Leon Piosik - nowe biogramy
Marian Siwek razem z bratem brał udział w Powstaniu Wielkopolskim w rejonie Grodziska Wielkopolskiego. Brak jednak bliższych danych na ten temat. Po zakończeniu Powstania do 1921 r. służył w Wojsku Polskim. Takich m.in. informacji dostarcza Wojciech Kicman w biogramie powstańca wielkopolskiego, który jest dostępny na naszej stronie. W biogramie innego powstańca Leona Piosika przeczytamy:  W okresie 19.01-20.02.1919 r. walczył w szeregach Powstania Wielkopolskiego pod dowództwem ppor./ppłk. Włodzimierza Kowalskiego (1889-1969) na froncie pod [ ... ] » więcej

Biogram Wiktora Stachowiaka i Stanisława Przybylaka

data: 2014-07-04, autor: Katarzyna Cieniuch

Biogram Wiktora Stachowiaka i Stanisława Przybylaka
Wiktor Stachowiak i Stanisław Przybylak to kolejni powstańcy wielkopolscy, których życiorysy opisał Wojciech Kicman i nadesłał na naszą stronę. W biogramie Wiktora Stachowiaka czytamy m.in.: Do oddziałów Powstania Wielkopolskiego wstąpił 1.01.1919 r. w Samostrzelu i walczył w tym rejonie, będąc przez jakiś czas dowódcą małego oddziału powstańczego. Po zakończeniu walk powstańczych służył w 3 Pułku Ułanów.

Z biogramu Stanisława Przybylaka dowiadujemy sie m.in., że brał czynny udział w powstaniu od 27.12.1918 r. do końca walk [ ... ] » więcej

Biogram Stefana Stepczyńskiego i Bolesława Plewy

data: 2014-07-04, autor: Katarzyna Cieniuch

Biogram Stefana Stepczyńskiego i Bolesława Plewy
Wojciech Kicman opracował biogramy kolejnych powstańców. Na stronie w zakładce powstańcze biografie umieszczony już został życiorys Stefana Stepczyńskiego. Czytamy w nim m.in.: W Kościanie jako ochotnik zgłosił się 15.01.1919 r. do formowanej 5 kompanii powstańczej pod dowództwem por. Wysockiego. Brał udział w walkach pod Miejską Górką, Sarnowem i Łaszczynem w pow. Rawicz, a po wytyczeniu linii demarkacyjnej jego oddział przemieszczał się przez miejscowości: Zduny, Kochla, Perczyce, Zębowo, Kwilicz do Kamionki pod Międzychodem. Stąd przez Wronki do Lubasza, gdzie w grudniu 1919 r. został [ ... ] » więcej

Biogram Józefa Tylickiego

data: 2014-07-03, autor: Katarzyna Cieniuch

Biogram Józefa Tylickiego
W biogramie Józefa Tylickiego, który dostępny jest na stronie, czytamy: W dniu 27.12.1918 r. zgłosił się ochotniczo do organizującej się wyrzyskiej kompanii powstańczej. Brał udział w walkach o Wysoką z 7 na 8.01.1919 r. W oddziałach powstańczych służył do 12.01.1919 r. Jego bezpośrednim dowódcą był ppor./kpt. Teofil Spychała. Biogram opracował Wojciech Kicman. » więcej

Nowe biogramy Wojciecha Kicmana

data: 2014-07-03, autor: Katarzyna Cieniuch

Nowe biogramy Wojciecha Kicmana
W zakładce powstańcze biogramy dostępne są już nowe biogramy powstańców wielkopolskich, które opracował Wojciech Kicman. Tym razem autor opisał życiorys Ustasiaka, Józefa Twardowskiego, Szczepana Szymenderskiego, Adama Stawnego, Wacława Wożniaka  » więcej

Biogramy

data: 2014-07-03, autor: Katarzyna Cieniuch

W zakładce powstańcze biografie są dostępne nowe biogramy, które opracował Wojciech Kicman. Można przeczytać tam biogramy: Ludwika Maciejewskiego, Edwarda Nowickiego, Feliksa Nowickiego.  » więcej

Na szlak hrabiego tylko z folderem - do odbioru w Muzeum Ziemi Szubińskiej

data: 2014-07-03, autor: Katarzyna Cieniuch

Na szlak hrabiego tylko z folderem - do odbioru w Muzeum Ziemi Szubińskiej
W Muzeum Ziemi Szubińskiej dostępny jest już folder, który powstał dzięki projektowi pt. II RAJD SZLAKIEM POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO. Projekt realizowało Szubińskie Towarzystwo Kulturalne, a współfinansował powiat nakielski. W ramach projektu 31.05.2014 r. zorganizowano rajd pieszy z Rynarzewa do Szubina, wydano siedem kart pocztowych o tematyce związanej z miejscami pamięci. Ostatnim punktem projektu jest wydanie folderu opisującego turystyczny szlak, którego patronem jest płk Ignacy hr. Mielżyński z Iwna.

» więcej

Pomniki na pocztówki

data: 2014-07-03, autor: Katarzyna Cieniuch

Pomniki na pocztówki
Wzorem przedwojennych polskich pocztówek pokazujących Szubin także obecnie chcemy, by miejsca pamięci związane z Powstaniem zagościły na kartach pocztowych. Tak się też stało dzięki projektowi Szubińskiego Towarzystwa Kulturalnego, którego partnerem było Muzeum Ziemi Szubińskiej. Możemy Państwu zaprezentować serię 7 kart pocztowych, których tematyka związana jest z miejscami pamięci z terenu powiatu nakielskiego. Projekt II RAJD SZLAKIEM POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO współfinansowany jest przez powiat nakielski. 
W ramach projektu przygotowano karty pocztowe. Jest to siedem tematów dotyczących miejsc pamięci związanych z Powstaniem Wielkopolskim w takich miejscowościach z terenu powiatu [ ... ] » więcej

Jan Domagała - nowy biogram w systemie

data: 2014-05-30, autor: Kamila Czechowska

Jan Domagała - nowy biogram w systemie
Jan Domagała (1900-1947) ur. 22.03.1900 r. w Dochanowie koło Żnina, syn Wojciecha i Heleny z domu Kruszka. Po przeprowadzce do Szubina rodzina mieszkała na Dziekance. Tam także urodził się młodszy brat Jana Wacław. Po ukończeniu szkoły powszechnej w Szubinie kontynuował naukę w gimnazjum w Nakle. Tam uczestniczył w spotkaniach Towarzystwa Tomasza Zana, którego głównym zadaniem było samokształcenie i rozwijanie świadomości patriotycznej - tymi słowami rozpoczyna się biogram powstańca, który można przeczytać w zakładce - powstańcze biografie » więcej

Sztandar koła TPPW w Żninie

data: 2014-05-27, autor: Kamila Czechowska

Koło TPPW w Żninie może pochwalić się wspaniałym sztandarem.
» więcej

Pochowany na cmentarzu w Lidzie

data: 2014-05-27, autor: Kamila Czechowska

Pochowany na cmentarzu w Lidzie
Biogramy na stronie www.powstanie.szubin.net docierają do zainteresowanych nie tylko na naszym terenie. Ostatnio otrzymaliśmy informację razem z odniesieniem do strony http://www.rowery.olsztyn.pl/wiki/miejsca/1926/bialorus/grodzienski/lida, na której znajdują się informacje dotyczące Jana Stencla, którego biogram opracował Wojciech Kicman. "Proszę poinformować pana Kazimierza Stencla że sp. Paweł Stencel pochowany jest na cmentarzu w Lidzie (Białoruś), a nie na wileńskiej Rossie
Pozdrawiam
Zbigniew Świło"

Biogram można przeczytać » więcej

Franciszek Dobrowolski powstaniec z kompanii juncewskiej

data: 2014-05-27, autor: Kamila Czechowska

Franciszek Dobrowolski powstaniec z kompanii juncewskiej
Franciszek Dobrowolski (1898-1955) ur. 14.01.1898 r. w miejscowości Buczek (powiat lubawski) w rodzinie murarza Antoniego i gospodyni domowej Magdaleny Olszewskiej. Ukończył pruską szkołę ludową. Następnie osiedlił się na Pałukach. Gdy powołany został w szeregi zaborczego wojska, mieszkał w Paryżu koło Żnina. Brał udział w I wojnie światowej. Od 18.11.1916 r. do 11.11.1918 r. służył w pruskiej piechocie jako strzelec. Walczył na froncie francuskim, między innymi we Flandrii. Ranny w lewą nogę 28.05.1917 r. Za udział w I wojnie światowej otrzymał Krzyż Żelazny II klasy - tymi słowami rozpoczyna się biogram Franciszka Dobrowolskiego, który można [ ... ] » więcej

Wacław Domagała - kolejny biogram powstańca wielkopolskiego w systemie

data: 2014-05-27, autor: Kamila Czechowska

Wacław Domagała - kolejny biogram powstańca wielkopolskiego w systemie
Wacław Adam Domagała (1904-1976) ur. 11.12.1904 r. w Szubinie w rodzinie Wojciecha i Heleny z domu Kruszka. Był jednym z najmłodszych powstańców wielkopolskich w Szubinie. Do powstania poszedł za bratem Janem. Za udział w powstaniu odznaczony został Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym - to urywek biogramu Wacława Domagały, który można przeczytać TUTAJ. Autorką biogramu jest Kamila Czechowska. Nagrobek nad mogiłą [ ... ] » więcej

Duchowy przywódca powstania na naszym terenie i jego mogiła

data: 2014-05-09, autor: Kamila Czechowska

Duchowy przywódca powstania na naszym terenie i jego mogiła
Od wielu miesięcy za pośrednictwem tej strony informujemy Państwa o działaniach Stowarzyszenia Wiara Lecha, które ze środków pochodzących z kwesty na wielkopolskich cmentarzach odnawia powstańcze mogiły. Tym razem nowe oblicze zyskał nagrobek ks. radcy Ludwika Sołtysińskiego, który znajduje się na szubińskim cmentarzu. Nagrobek odnowiono, prace zakończono 31.05.2014 r. Mogiła prezentuje się wspaniale. Prace renowacyjne mogli podziwiać uczestnicy II Rajdu Szlakiem Hrabiego Mielżyńskiego, którzy w południe złożyli na odnowionej mogile i pobliskim pomniku powstańczym zapalone znicze. W spotkaniu uczestniczyła Alina Paszkiewicz, która wraz z mężem Jackiem z ramienia Wiary Lecha dba o [ ... ] » więcej

Mój pradziadek w okopach I wojny światowej...

data: 2014-04-17, autor: Kamila Czechowska

Mój pradziadek w okopach I wojny światowej...
Muzeum Ziemi Szubińskiej im. Zenona Erdmanna zaprasza od 1 czerwca do zwiedzania nowej wystawy pt. Pod Sommą, Tannenbergiem, Marną i Verdun... Mój pradziadek w okopach I wojny światowej 1914-1918. Wystawa z okazji 100. rocznicy wybuchu I wojny światowej.
I wojna światowa wybuchła 28 lipca 1914 r., a bezpośrednim jej powodem było zabójstwo w Sarajewie następcy tronu Austro-Węgier, arcyksięcia Franciszka Ferdynanda. Był to jedynie wygodny pretekst, bo jak można wytłumaczyć fakt, że zabójstwo arcyksięcia wywoła lawinę wojenną, która będzie się przetaczać przez Europę w latach 1914–1918? Była to wojna okrutna i totalna, to znaczy, że były w nią zaangażowane całe społeczeństwa i cała [ ... ] » więcej

Powstaniec z Chojny ma nowy nagrobek

data: 2014-04-17, autor: Kamila Czechowska

Powstaniec z Chojny ma nowy nagrobek
W całej Wielkopolsce trwa akcja Wiary Lecha związana z renowacją i wymianą mogił Powstańców Wielkopolskich. W ostatnim czasie stowarzyszenie wykonało jeden nagrobek w miejscowości
Chojna w gminie Gołańcz. "Początkowo chcieliśmy wymienić tylko popękaną tablicę, ale rodzina miała w planach wymianę nagrobka więc wspólnie wymieniliśmy cały nagrobek" - mówi jeden z uczestników akcji Jacek Paszkiewicz. Nagrobek powstańca Andrzeja Semraua prezentuje się teraz godnie. » więcej


znaleziono 842, strona 14 z 34

<<< poprzednia  -  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  -  następna >>>


Powstanie Wielkopolskie 1918-1919 na Pałukach i Krajnie - ludzie, miejsca, wydarzenia - Muzeum Ziemi Szubińskiej im. Zenona Erdmanna

Dane adresowe

Muzeum Ziemi Szubińskiej
im. Zenona Erdmanna
ul. Szkolna 2
89-200 Szubin

E-mail

powstanie@szubin.net
muzeum@szubin.net

Telefony

52 384 24 75

Godziny otwarcia

w dni powszednie w godzinach od 8.00 do 16.00

Odwiedziny serwisu

dzisiaj16
wczoraj16
razem126690

Muzeum Ziemi Szubińskiej

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
„Utworzenie strony internetowej i wydanie przewodnika promującego miejsca pamięci narodowej związanej z Powstaniem Wielkopolskim 1918-1919”
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 – Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013.
Instytucja Zarządzająca PROW 2007–2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi