Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919
Koło w Szubinie im. ks. Ludwika Sołtysińskiego

Zebranie członków Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 Koło w Szubinie

data: 2018-07-19, autor: Kamila Czechowska

Zebranie członków Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 Koło w Szubinie
11 lipca 2018 r. odbyło się w Muzeum Ziemi Szubińskiej zebranie członków Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 Koło w Szubinie im. ks. Ludwika Sołtysińskiego. Zebraniu przewodniczyła prezes Mariola Polańska. Prezes przedstawiła działalność towarzystwa w I półroczu 2018 r. uwzględniając gminne obchody 99. rocznicy Powstania Wielkopolskiego w Szubinie, oraz prace powstałego 28 stycznia 2018 r. Społecznego Komitetu Odbudowy Pomnika-Mogiły Powstańców Wielkopolskich 1918/1919 w Szubinie. Zaproponowała członkom TPPW udział w pracach komitetu.
Marlena Posadzy omówiła udział finansowy członków TPPW w zbiórkach funduszy na odbudowę pomnika. Zaprosiła zebranych na sesję [ ... ] » więcej

Zebranie członków Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego

data: 2017-06-21, autor: Kamila Czechowska

Zebranie członków Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego
19 czerwca 2017 r. odbyło się zebranie członków Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 Koło w Szubinie im. ks. Ludwika Sołtysińskiego w Muzeum Ziemi Szubińskiej im. Zenona Erdmanna w Szubinie. Zebraniu przewodniczyła prezes Mariola Polańska. Prezes przedstawiła działalność towarzystwa w I półroczu 2017 r. uwzględniając powiatowe obchody 98. rocznicy Powstania Wielkopolskiego w Szubinie.
Kamila Czechowska przedstawiła zebranym film z uroczystości rocznicowych, a Marlena Posadzy omówiła przebieg wycieczki szlakiem powstańczym do Gniezna.
W zebraniu uczestniczyła młodzież z Młodzieżowego Koła Pamięci Powstania Wielkopolskiego z Zespołu Szkół w Szubinie. Młodzież [ ... ] » więcej

Spodkanie przedświąteczne koła TPPW w Szubinie

data: 2016-12-14, autor: Kamila Czechowska

Spodkanie przedświąteczne  koła  TPPW w Szubinie
12 grudnia 2016 r. w Muzeum Ziemi Szubińskiej odbyło się opłatkowe spotkanie członków Koła Pamięci Powstania Wielkopolskiego w Szubinie.
Spotkaniu przewodniczyła prezes Mariola Polańska, która przedstawiła sprawozdanie z działalności koła za 2016 r.
Wiceprezes Kamila Czechowska omówiła organizację powiatowych obchodów 98. rocznicy Powstania Wielkopolskiego w Szubinie, na które zaprosiła wszystkich członków.
Marlena Posadzy przedstawiła propozycje do projektu dotyczącego upamiętnienia powstania i powstańców. Projekt zakłada odwiedzenie mogił powstańczych i miejsc pamięci, powstania szlakiem frontu północnego na Krajnę i Pałuki.
Przedstawiciele kibiców Lecha Poznań opowiedzieli [ ... ] » więcej

W gościnie u przyjaciół + XII Wojewódzki Zjazd Kół i Szkół im. Powstańców Wielkopolskich

data: 2016-09-09, autor: Kamila Czechowska

W gościnie u przyjaciół + XII Wojewódzki Zjazd Kół i Szkół im. Powstańców Wielkopolskich
”W gościnie u przyjaciół”


XII Wojewódzki Zjazd Kół i Szkół im. Powstańców Wielkopolskich
Szubin 17 września 2016

Cele
Uczestnik:
- będzie współpracował i rywalizował z innym uczestnikami i opiekunami w celu integracji, poznania siebie i innych, działania w nietypowych sytuacjach,
- pozna miejsca pamięci na terenie naszej miejscowości,
- pozna tradycje, zwyczaje i naszą kulturę będącą pozostałością po naszych przodkach.

Zadania
- zapoznanie z historią wydarzeń Powstania Wielkopolskiego w Szubinie,
- poznanie historii Zespołu Szkół w Szubinie,
- zdobywanie sprawności strzeleckiej,
- integrowanie uczestników poprzez [ ... ] » więcej

Posiedzenie członków zzubińskiego Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego

data: 2016-04-18, autor: Kamila Czechowska

Posiedzenie członków zzubińskiego Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego
12 kwietnia 2016 r. w Muzeum Ziemi Szubińskiej odbyło się posiedzenie członków Szubińskiego Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego im. ks. radcy Ludwika Sołtysińskiego. Spotkaniu przewodniczyła prezes Mariola Polańska. W spotkaniu uczestniczyła młodzież ze szkolnego Koła Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego z Gimnazjum nr 2 Zespołu Szkół w Szubinie. Uczniowie przybliżyli zebranym wydarzenia związane z miejsca pamięci w mieście i okolicach. Powitano nowych członków towarzystwa: Marlenę Posadzy, Stanisława Behnke, Mirosława Rzeszowskiego, Andrzeja Wichłacza.
Wiceprezes Kamila Czechowska przybliżyła zebranym działania projektowe upamiętniające wydarzenia powstańcze z lat 1918/1919. [ ... ] » więcej

Nowe władze koła w Mroczy

data: 2015-02-01, autor: Kamila Czechowska

Nowe władze koła w Mroczy
Dnia 30 stycznia 2015 r. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze Koła TPPW 1918/1919 im. ppor. F. Borzycha w Mroczy, podczas którego m.in. udzielono absolutorium ustępującemu Zarządowi, wybrano nowy Zarząd Koła, Komisję Rewizyjną Koła na kolejną kadencję tj. lata 2015-2019 oraz podjęto stosowną uchwałę dot. wyboru delegatów na Zjazd Delegatów Oddziału Kujawsko – Pomorskiego TPPW 1918/1919
w Bydgoszczy. Ponadto ostatnią uchwałą było przyjęcie programu działania na rok 2015.

Nowy Zarząd przedstawia się następująco:
Prezes - Maria Nowacka
Wiceprezes - Krzysztof Polewczyński
Sekretarz - Justyna Piotrowska - Tojza
Skarbnik - Magdalena Musiał - Resler
Członek [ ... ] » więcej

Spadkobiercy powstańczych tradycji…

data: 2014-12-04, autor: Kamila Czechowska

Spadkobiercy powstańczych tradycji…
2 grudnia w Muzeum Ziemi Szubińskiej im. Zenona Erdmanna odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 im. ks. radcy Ludwika Sołtysińskiego. Dokonania Towarzystwa i jego działalność w ostatnich czterech latach przedstawił prezes Piotr S. Adamczewski. Podczas trwania obrad członkowie koła udzielili absolutorium Zarządowi Koła za okres sprawozdawczy. Kolejnym punktem obrad był wybór nowego składu Zarządu Koła TPPW 1918-1919 na kolejną kadencję. W skład Zarządu weszli: prezes – Mariola Polańska, wiceprezes - Kamila Czechowska, sekretarz – Artur Przemorski, skarbnik – Zenon Kwasek, członkowie Zarządu Jan Głodek i Piotr S. Adamczewski. Ustępujący [ ... ] » więcej

Sztandar koła TPPW w Żninie

data: 2014-05-27, autor: Kamila Czechowska

Sztandar koła TPPW w Żninie
Żnińskie koło TPPW może poszczycić się wspaniałym sztandarem.
» więcej

Zebranie Szubińskiego Koła TPPW 1918-1919 im. ks. Ludwika Sołtysińskiego

data: 2013-03-26, autor: Kamila Czechowska

Zebranie Szubińskiego Koła TPPW 1918-1919 im. ks. Ludwika Sołtysińskiego
20 marca 2013 r. w siedzibie Muzeum Ziemi Szubińskiej im. Zenona Erdmanna w Szubinie odbyło się coroczne zebranie sprawozdawcze szubińskiego koła Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 im. ks. Ludwika Sołtysińskiego. Podczas obrad prowadzonych przez prezesa Piotra S. Adamczewskiego członkowie koła zapoznani zostali ze sprawozdaniem z działalności w roku 2012. Sprawozdanie finansowe złożył skarbnik koła p. Zenon Kwasek. W swoim sprawozdaniu prezes Adamczewski przedstawił działalność Towarzystwa w roku 2012. W dniu 4 stycznia 2012 r. w Muzeum Ziemi Szubińskiej odbył się VI Gminny Konkurs Historyczny o Powstaniu Wielkopolskim 1918-1919 dla szkół gimnazjalnych i średnich z terenu miasta i gminy [ ... ] » więcej

Spadkobiercy powstańczej tradycji…

data: 2012-04-06, autor: Kamila Czechowska

Spadkobiercy powstańczej tradycji…
W murach szubińskiego muzeum w dniu 26 marca 2012 roku odbyło się coroczne spotkanie rodzin członków Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 im. ks. radcy Ludwika Sołtysińskiego w Szubinie. Wśród zaproszonych na spotkanie osób obecny był ks. prałat Jan Kątny, który w bieżącym roku obchodzi jubileusz 60-lecia święceń kapłańskich. Obradom przewodniczył prezes szubińskiego Towarzystwa Piotr S. Adamczewski, który przedstawił zebranym sprawozdanie z działalności koła w roku 2011 oraz zaprezentował plany pracy organizacji w roku 2012. Zebrani minutą ciszy uczcili pamięć zmarłych członków koła: Wandy Kruszczyńskiej, Kleofasa Jarek oraz Jana Wentlanda. Dyrektor Muzeum Ziemi Szubińskiej [ ... ] » więcej

Ksiądz radca Ludwik Sołtysiński patronem Koła TPPW 1918/1919 w Szubinie

data: 2011-05-12, autor: Piotr Adamczewski

22.06.2010 r. odbyło sie wyjątkowe spotkanie członków Koła Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 w Szubinie.  W tym dniu członkowie Towarzystwa podjęli uchwałę w sprawie nadania imienia dla swojego Koła. Oto treś tej uchwały:


Uchwała Numer 1/2010


Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 Koło w Szubinie z dnia 22 czerwca 2010 roku


Działając na podstawie Statutu i Uchwały Zarządu Głównego Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 w Poznaniu z dnia 10 kwietnia 2010 roku o nadawaniu imion bohaterów powstania wielkopolskiego Kołom TPPW 1918/1919, członkowie [ ... ] » więcej

Z życia Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego w Szubinie. Brzeczka zamiast Musiała

data: 2011-05-12, autor: Piotr Adamczewski

W ostatnim tygodniu czerwca 2001 r. w Muzeum Ziemi Szubińskiej odbyło sie spotkanie członków koła TPPW 1918/1919 w Szubinie. W spotkaniu uczestniczył Marian Kadow, prezes Zarządu Oddziału Kujawsko-Pomorskiego TPPW 1918/1919 w Bydgoszczy, oraz Jan Głodek, członek Zarządu tego Oddziału. Sprawozdanie z dotychczasowej działalności złożył prezes koła dr Adam Musiała. Prezes M. Kadow przekazał dr. Musiale podziękowanie za jego długoletnią i owocną pracę społeczną na rzecz Towarzystwa. Obecni na spotkaniu członkowie koła wytyczyli również nowe zadania i cele na najbliższy okres działalności koła w roku 2001-2002. Zapoznano sie z działalnością muzeum, które w sposób szczególny swoją [ ... ] » więcej

Powstanie Koła Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 w Szubinie

data: 2011-05-12, autor: Piotr Adamczewski

12.02.1999 r. w Domu Harcerza przy ul. Winnica w Szubinie, w siedzinie Muzeum Ziemi Szubińskiej,  odbyło sie spotkanie rodzin powstańców wielkopolskich z Szubina i okolicy. Na spotkanie przybyli licznie synowie, córki i wnukowie po powstańcach z roku 1919. W spotkaniu uczestniczył ówczesny burmistrz Szubina Andrzej Wrona, komendantka Hufca ZHP w Szubinie Alicja Przybyłowicz, członkowie koła Historycznego Związku Kombatantów RP w Szubinie oraz przedstawiciele lokalnej prasy. Uczestnicy spotkania z zainteresowaniem obejrzeli wystawę pt: "Ku Wolności" - poswięconą 80. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego.


Podczas owocnej dyskusji, jaka wyłoniła się [ ... ] » więcej


znaleziono 13, strona 1 z 1


Powstanie Wielkopolskie 1918-1919 na Pałukach i Krajnie - ludzie, miejsca, wydarzenia - Muzeum Ziemi Szubińskiej im. Zenona Erdmanna

Dane adresowe

Muzeum Ziemi Szubińskiej
im. Zenona Erdmanna
ul. Szkolna 2
89-200 Szubin

E-mail

powstanie@szubin.net
muzeum@szubin.net

Telefony

52 384 24 75

Godziny otwarcia

w dni powszednie w godzinach od 8.00 do 16.00

Odwiedziny serwisu

dzisiaj5
wczoraj17
razem156233

Muzeum Ziemi Szubińskiej

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
„Utworzenie strony internetowej i wydanie przewodnika promującego miejsca pamięci narodowej związanej z Powstaniem Wielkopolskim 1918-1919”
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 – Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013.
Instytucja Zarządzająca PROW 2007–2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi