Powstańcze biografie

 Szukaj w bazie danych 
  A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N Ń O P R S Ś T U W Y Z Ż    Lewandowski Michał

Lewandowski Michał (1895-1979) ppor., ur. 30.08.1895 r. w Piotrkowicach, pow. Mogilno. Syn Franciszka i Franciszki. Ukończył szkołę powszechną. Uczestniczył w Powstaniu Wielkopolskim od 11.01.1919 r. W ramach kompanii łabiszyńskiej walczył pod Łabiszynem, Szubinem, Rynarzewem i Bydgoszczą pod dowództwem ppor. Fabiana i kpt. Kleina, a następnie walczył do 20.04.1920 r. w ramach 9 Pułku Strzelców Wielkopolskich na wschodzie Polski w wojnie 1919-1920.
Udział w walkach zbrojnych poświadczył wpisem w książeczkę wojskową nr 189/A wydaną przez PKU Bydgoszcz oraz zaświadczeniem Referatu Historycznego DOK VII z 30.04.1938 r. (l.dz. 1011/38)
Po 1945 r. mieszkał w Pile przy ul. Kościuszki 61 i pracował w Zakładach Naprawczych Taboru Kolejowego oraz w Państwowej Komunikacji Samochodowej jako pracownik umysłowy.
Rada Państwa 26.04.1972 r. mianowała go na stopień podporucznika Wojska Polskiego. Należał do Koła Związku Bojowników o Wolność i Demokrację przy Zakładach Naprawczych Taboru Kolejowego w Pile (leg. nr 207614, nr ewidencyjny Okręgu 270272).
Związek małżeński zawarł z Marianną, córką Józefa. Był ojcem synów Zdzisława i Ryszarda oraz córki Lidii. Doczekał się wnuka Janusza.
W 1975 r. państwo Lewandowscy uroczyście obchodzili 50-lecie pożycia małżeńskiego.
Na różnych uroczystościach społecznych i rodzinnych Michał Lewandowski występował zawsze w mundurze Powstańca Wielkopolskiego.
Za zasługi wojenne i działalność społeczną został odznaczony: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (leg. nr L-38665 z 23.12.1967), Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym w 1958 r., Medalem za Długoletnie Pożycie Małżeńskie w lutym 1975 r. oraz przed 1939 r. Medalem Pamiątkowym za Wojnę 1918-1921.
Zmarł w Pile 19.07.1979 r. W kondukcie pogrzebowym poza rodziną uczestniczyły poczty sztandarowe ZBoWiD i ZNTK, trzech żyjących jeszcze powstańców wielkopolskich, w tym płk Kazimierz Rybicki, oraz liczne grono byłych pracowników i mieszkańców Piły.
Został pochowany na cmentarzu komunalnym w Pile, kwat. 7/C-21-11. W tym samym grobie w 1992 r. pochowano jego żonę Marię (24.06.1902-7.12.1992).

Opracował Wojciech Kicman, Piła styczeń 2013.


autor publikacji : Wojciech Kicman


bibliografia : Archiwum Prezydenta RP – wniosek o nadanie Wielkopolskiego Krzyża Powstańczego, Na podstawie dokumentów i zdjęć rodzinnych dostarczonych przez Michała Lewandowskiego.


powrót do poprzedniej strony | do góry


Data wydruku : 2021-09-28
Źródło : Powstanie Wielkopolskie 1918-1919 na Pałukach i Krajnie - ludzie, miejsca, wydarzenia - https://powstanie.szubin.net

Powstanie Wielkopolskie 1918-1919 na Pałukach i Krajnie - ludzie, miejsca, wydarzenia - Muzeum Ziemi Szubińskiej im. Zenona Erdmanna

Dane adresowe

Muzeum Ziemi Szubińskiej
im. Zenona Erdmanna
ul. Szkolna 2
89-200 Szubin

E-mail

powstanie@szubin.net
muzeum@szubin.net

Telefony

52 384 24 75

Godziny otwarcia

w dni powszednie w godzinach od 8.00 do 16.00

Odwiedziny serwisu

dzisiaj26
wczoraj39
razem138210

Muzeum Ziemi Szubińskiej

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
„Utworzenie strony internetowej i wydanie przewodnika promującego miejsca pamięci narodowej związanej z Powstaniem Wielkopolskim 1918-1919”
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 – Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013.
Instytucja Zarządzająca PROW 2007–2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi