Powstańcze biografie

 Szukaj w bazie danych 
  A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N Ń O P R S Ś T U W Y Z Ż    Miłostan Leon

Miłostan Leon (1878-1953), ur. 3.05.1878 r. we wsi Wiśniewki k. Gołańczy. Był synem Kazimierza i Antoniny z domu Klawińskiej. Ojciec był robotnikiem, a Leon po ukończeniu szkoły pracował na kolei. Po wybuchu Powstania Wielkopolskiego wstąpił jako ochotnik bez przygotowania wojskowego do Straży Ludowej w Gołańczy, której komendantem był Antoni Dierbiński (Dzierzbiński?). Wraz ze swoim oddziałem pełnił służbę frontową na odcinku gołanieckim pod Margoninem. Uczestniczył w walkach pod Kcynią, Nakłem i Margoninem. Na froncie przebywał od 30.12.1918 r. do 30.04.1919 r. Jego bezpośrednim dowódcą był ppor./por. Maksymilian Bartsch, z którym utrzymywał kontakt aż do śmierci. To pod jego dowództwem brat Leona Józef Miłostan (1894-?) uczestniczył w nocy z 11 na 12.01.1919 r. w brawurowym opanowaniu i spaleniu drewnianego mostu na Noteci pod Białośliwiem.
Po zakończeniu działań wojennych pracował dalej na PKP do 1922 r. w Gołańczy, a następnie w Chodzieży na stanowisku asystenta. Po ukończeniu 60. roku życia z dniem 31.05.1938 r. został przeniesiony w stan spoczynku.
W trakcie pracy w Gołańczy był czynnym członkiem Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” od 31.08.1913 do 1921 r., pełniąc funkcję sekretarza. W latach 1922-1937 mieszkał w Strzelcach k. Chodzieży. W okresie 1938-1945 mieszkał w Warszawie m.in. na ul. Stalowej 41.
Związek małżeński zawarł 17.10.1903 r. w Gołańczy z Heleną Smiejkowską. Był ojcem 8 dzieci, które stracił w okresie okupacji, w tym syna Lecha Eligiusza (26.11.1925-19.07.1943), urodzonego w Chodzieży. Jedyna ocalała z zawieruchy wojennej córka Ania została zamordowana przez Rosjan w 1945 r. w Otwocku.
Leon Miłostan po 1945 r. wrócił do Chodzieży. Tu zmarł 12.09.1953 r. Został pochowany na miejscowym cmentarzu. Grób zachował się do czasów współczesnych.


autor publikacji : Wojciech Kicman


bibliografia : Dokumenty rodzinne: list do syna Leona z 29.06.1943 r., list do córki Ani z 1944 r., poświadczenie karty pracy Lecha Miłostana z 11.03.1942 r. wystawione w Warszawie, świadectwo śmierci Lecha Eligiusza Miłostana nr 168 z 21.07.1943 r., dowód osobisty Leona Miłostana seria D nr 865734 wystawiony 19.03.1938 r. w Warszawie, odpis aktu urodzenia Wągrowiec 24.12.1948 r., odpis aktu małżeństwa z 13.05.1952 r., akt zgonu Leona Miłostana nr 75/1953 z 15.09.1953 r. wystawiony w Chodzieży, poświadczenie kpt. Maksymiliana Bartscha z 17.06.1936 r. wystawione w Ochoczy, pismo DOKP w Poznaniu nr 11968754 z 3.05.1938 r. o przeniesieniu w stan spoczynku, oświadczenie o udziale Leona Miłostana w Straży Ludowej w Gołańczy wydane przez byłego komendanta Antoniego Dierbińskiego Gołańcz 15.06.1936 r., poświadczenie jw. wystawione przez W. Politowskiego, Fr. Krajewicza i A. Dzierzbińskiego Gołańcz 16.06.1936 r., poświadczenie Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół" z Gołańczy, informacje wnuka Zbigniewa Miłostana spisane przez Annę Dobrowolską w dn. 6.10.2008 r.


powrót do poprzedniej strony | do góry


Data wydruku : 2024-04-15
Źródło : Powstanie Wielkopolskie 1918-1919 na Pałukach i Krajnie - ludzie, miejsca, wydarzenia - https://powstanie.szubin.net

Powstanie Wielkopolskie 1918-1919 na Pałukach i Krajnie - ludzie, miejsca, wydarzenia - Muzeum Ziemi Szubińskiej im. Zenona Erdmanna

Dane adresowe

Muzeum Ziemi Szubińskiej
im. Zenona Erdmanna
ul. Szkolna 2
89-200 Szubin

E-mail

powstanie@szubin.net
muzeum@szubin.net

Telefony

52 384 24 75

Godziny otwarcia

w dni powszednie w godzinach od 8.00 do 16.00

Odwiedziny serwisu

dzisiaj11
wczoraj28
razem160047

Muzeum Ziemi Szubińskiej

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
„Utworzenie strony internetowej i wydanie przewodnika promującego miejsca pamięci narodowej związanej z Powstaniem Wielkopolskim 1918-1919”
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 – Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013.
Instytucja Zarządzająca PROW 2007–2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi