Powstańcze biografie

 Szukaj w bazie danych 
  A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N Ń O P R S Ś T U W Y Z Ż    Opieliński Jan Nepomucen Ksiądz

Opieliński Jan Nepomucen (1858-1935), ksiądz, s. Stanisława, rzeźnika, i Katarzyny z domu Murawskiej. Ur. 14.05.1858 r. w Krotoszynie. Egzamin dojrzałości złożył w Głubczycach na Śląsku. Studia filozoficzne rozpoczął w Innsbrucku, później kontynuował studium filozofii na Gregorianum. Doktorat uzyskał w 1883 r. Podjął tam również studia teologiczne, zakończone doktoratem w 1887 r. Wyświęcony na kapłana 17.05.1885 r. w Rzymie. Po powrocie do Wielkopolski był wikariuszem w Dolsku i Odolanowie. W latach 1889-99 prof. teologii moralnej i prawa kanonicznego w Seminarium Duchownym w Gnieźnie. Pełnił również funkcję obrońcy węzła małżeńskiego, prokuratora fiskalnego, egzaminatora prosynodalnego i penitencjarza. Autor książek z zakresu kościelnego prawa karnego i kilku pism o charakterze duszpasterskim. Napisał komentarz do dekretów papieskich Ne temere i Provida. W 1900 r. objął duszpasterstwo w Kcyni, gdzie pozostał aż do śmierci. W 1913 r. został dziekanem kcyńskim, następnie kanonikiem kruszwickim i prałatem papieskim. Dbał o polskie sprawy, zwłaszcza o wychowanie religijne polskich dzieci. W 1906 r. wysłano na księdza donos do Prowincjonalnego Kolegium Szkolnego, że jest głównym promotorem strajku szkolnego, ponieważ odczytując z ambony list ks. arcybiskupa Floriana Stablewskiego, nie powstrzymał łez i wzruszenia. Odebrano księdzu urząd członka katolickiego dozoru szkolnego, pozbawiono urzędu komisarza arcybiskupiego przy egzaminach w seminarium. Członek założyciel Towarzystwa Śpiewu „Moniuszko”. W Powstaniu Wielkopolskim 1918-1919 pełnił obowiązki kapelana w oddziałach polskich w Kcyni i okolicy, odprawiał msze polowe na odcinkach bojowych, pocieszał rannych. 3.01.1919 r. w kościele farnym zaprzysiągł powstańców. Po powstaniu pozostał patronem środowisk skupiających weteranów powstania. Był w komitecie budowy pomnika poległych powstańców wielkopolskich poświęconego 29.10.1922 r. na cmentarzu w Kcyni. Podczas mszy z okazji sześćdziesięciolecia Seminarium Nauczycielskiego w Kcyni w 1925 r. wygłosił podniosłe kazanie. W 1927 r. odbyła się uroczystość w Studzienkach i Sipiorach zorganizowana przez tamtejsze koło Towarzystwa Powstańców i Wojaków. Gospodarze witali gości przed dworcem kolejowym w Studzienkach. Mszę polową odprawił ks. kanonik Jan Opieliński, a kazanie wygłosił patron obwodu szubińskiego ks. radca Ludwik Sołtysiński. Opieliński sympatyzował z Narodową Demokracją, ale nie angażował się czynnie w działalność polityczną. Posiadał wielki autorytet wśród ludzi, co pomogło w przeprowadzeniu wielu inwestycji w kościołach w Kcyni. W latach 1905-1906 odnowił klasztor pokarmelitański, w 1934 r. ukończył budowę kościoła w Sipiorach. Chorował na nerki. Zmarł w Poznaniu 16.06.1935 r., pochowany został na cmentarzu w Kcyni.


autor publikacji : Katarzyna Cieniuch


bibliografia : J. Glemp, Opieliński Jan Nepomucen [w:] PSB; T. Pietrykowski, Z przeszłości Kcyni. Z okazji 666 rocznicy założenia miasta, Kcynia 1928; Dzieje Kcyni i okolic, pod red. W. Jastrzębskiego, Kcynia 1993.; "Orędownik Urzędowy Powiatu Szubińskiego", nr 65, 17.08.1927 r.


  Opieliński Jan Nepomucen Ksiądz  Opieliński Jan Nepomucen Ksiądz

powrót do poprzedniej strony | do góry


Data wydruku : 2021-01-25
Źródło : Powstanie Wielkopolskie 1918-1919 na Pałukach i Krajnie - ludzie, miejsca, wydarzenia - https://powstanie.szubin.net

Powstanie Wielkopolskie 1918-1919 na Pałukach i Krajnie - ludzie, miejsca, wydarzenia - Muzeum Ziemi Szubińskiej im. Zenona Erdmanna

Dane adresowe

Muzeum Ziemi Szubińskiej
im. Zenona Erdmanna
ul. Szkolna 2
89-200 Szubin

E-mail

powstanie@szubin.net
muzeum@szubin.net

Telefony

52 384 24 75

Godziny otwarcia

w dni powszednie w godzinach od 8.00 do 16.00

Odwiedziny serwisu

dzisiaj21
wczoraj11
razem129869

Muzeum Ziemi Szubińskiej

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
„Utworzenie strony internetowej i wydanie przewodnika promującego miejsca pamięci narodowej związanej z Powstaniem Wielkopolskim 1918-1919”
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 – Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013.
Instytucja Zarządzająca PROW 2007–2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi