Wydarzenia

 Szukaj w bazie danych 
      2012-12-17 » Zmarł Marian Kadow

miejsce wydarzenia : BydgoszczZmarł Marian Kadow
Wielki patriota, wychowawca młodzieży, działacz społeczny, człowiek z pasją…
17.12.2012 r. zmarł w Bydgoszczy Marian Kadow wieloletni prezesa, a przed śmiercią prezes honorowy Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919. Urodził się 1.09.1925 r. w Sułkowicach na Kujawach w rodzinie Mariana i Elżbiety z Gawroniaków. Pochodził z rodziny o powstańczych tradycjach. Ojciec Marian w styczniu 1919 r. wstąpił w szeregi powstańcze i walczył na froncie nadnoteckim w okolicach Rzywna, Łabiszyna i Rynarzewa. W powstaniu wraz z ojcem Marianem walczyli Jego bracia: Walerian,Tadeusz i Feliks oraz bracia matki Mariana Kadowa: Jan, Tomasz i Leon Gawroniakowie. Marian Kadow, wzrastając w rodzinie o powstańczej tradycji, jeszcze w okresie dwudziestolecia międzywojennego gromadził pamiątki i literaturę powstańczą. W latach okupacji cenne zbiory uległy znacznemu zniszczeniu, ale idea przekazywania wiedzy i tradycji młodemu pokoleniu pozostała i przyświecała Marianowi Kadowowi przez całe Jego życie. Funkcjonował w wielu organizacjach kombatanckich i społecznych, ale Jego pasją życia stało się Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919, które współtworzył, a potem mu przewodził. Jego bezinteresowna, wielopłaszczyznowa działalność patriotyczna oraz bezgraniczne zaangażowanie i talent organizacyjny sprawiły, że powstanie wyszło z ludzkiej „niepamięci” i stało się ważnym elementem wychowania patriotycznego na terenie całego województwa. Był inicjatorem powstania na terenie Pomorza i Kujaw licznych kół Towarzystwa, które pielęgnują powstańcze tradycje swoich wielkich przodków. Z jego inicjatywy szkoły przyjmowały za swoich patronów powstańców wielkopolskich, jako wzór do patriotycznego wychowania dzieci i młodzieży. Swoją społeczną pracę „organiczną” kierował ku trwałemu upamiętnianiu powstańczego zrywu, czego dowodem są liczne tablice, płyty epitafijne, obeliski i pomniki rozsiane na terenie całego województwa. Społeczna praca z młodzieżą to liczne konkursy, imprezy szkolne, rajdy, a wreszcie najważniejsze dzieło M. Kadowa - coroczne Zloty Szkół i Kół TPPW noszących imię Powstańców Wielkopolskich z terenu województwa kujawsko-pomorskiego. Swoją osobowością i społeczną działalnością przyczynił się do wzrostu zainteresowania historią powstania i potrzebą jego zachowania dla regionu i kraju. Z Jego inicjatywy powstały liczne opracowania historyczne o powstaniu na Kujawach, Krajnie i Pałukach, wykazy grobów powstańczych z okresu powstańczych zmagań. Był głównym organizatorem corocznych wojewódzkich uroczystości rocznicowych pod pomnikiem Nieznanego Powstańca Wielkopolskiego przy Rondzie Bernardyńskim w Bydgoszczy. W zmarłym wielka rodzina „Powstańcza” na Kujawach i Pomorzu straciła swój niekwestionowany autorytet, wierny ideałom swoich Ojców, którzy byli dla Niego wzorem do naśladowania. Odszedł Wielki Przyjaciel młodego pokolenia, któremu przekazywał powstańcze tradycje i umiłowanie ukochanej Ojczyzny. Nauczyciel wielu pokoleń młodych pasjonatów historii regionu i kraju. Człowiek, dla którego Bóg, Honor i Ojczyzna były najważniejszymi hasłami wypisanymi nie na sztandarach, lecz w sercu i codziennym życiu. Marian Kadow za swoją społeczną działalność w sztafecie pokoleń upamiętniających zbrojny czyn Wielkopolan w Powstaniu Wielkopolskim 1918-1919 otrzymał wiele odznaczeń państwowych w tym Krzyż Oficerski i Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty i Srebrny Krzyż Zasługi, Złoty i Srebrny Medal Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej oraz nagrodę honorową ZG TPPW 1918-1919 „Dobosza Powstania Wielkopolskiego”.


autor publikacji : Piotr S. Adamczewski


bibliografia : Strona internetowa Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Wojsk Lądowych. Artykuł W. Zawadzkiego o Marianie Kadowie; Powstańcy Wielkopolscy. Biogramy uczestników Powstania Wielkopolskiego 1918-1919, t. 1, Poznań 2005, s. 84, Marian Kadow; zbiory własne autora tekstu.


linki :


 Zmarł Marian Kadow  Zmarł Marian Kadow  Zmarł Marian Kadow  Zmarł Marian Kadow  Zmarł Marian Kadow  Zmarł Marian Kadow  Zmarł Marian Kadow  Zmarł Marian Kadow  Zmarł Marian Kadow  Zmarł Marian Kadow  Zmarł Marian Kadow  Zmarł Marian Kadow  Zmarł Marian Kadow  Zmarł Marian Kadow  Zmarł Marian Kadow  Zmarł Marian Kadow  Zmarł Marian Kadow  Zmarł Marian Kadow  Zmarł Marian Kadow

powrót do poprzedniej strony | do góry


Data wydruku : 2020-03-30
Źródło : Powstanie Wielkopolskie 1918-1919 na Pałukach i Krajnie - ludzie, miejsca, wydarzenia - https://powstanie.szubin.net

Powstanie Wielkopolskie 1918-1919 na Pałukach i Krajnie - ludzie, miejsca, wydarzenia - Muzeum Ziemi Szubińskiej im. Zenona Erdmanna

Dane adresowe

Muzeum Ziemi Szubińskiej
im. Zenona Erdmanna
ul. Szkolna 2
89-200 Szubin

E-mail

powstanie@szubin.net
muzeum@szubin.net

Telefony

52 384 24 75

Godziny otwarcia

w dni powszednie w godzinach od 8.00 do 16.00

Odwiedziny serwisu

dzisiaj18
wczoraj29
razem123434

Muzeum Ziemi Szubińskiej

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
„Utworzenie strony internetowej i wydanie przewodnika promującego miejsca pamięci narodowej związanej z Powstaniem Wielkopolskim 1918-1919”
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 – Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013.
Instytucja Zarządzająca PROW 2007–2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi