Wydarzenia

 Szukaj w bazie danych 
      2006-10-04 » I sesja popularnonaukowa: „Powstanie Wielkopolskie 1918/1919 na Pałukach i Krajnie

miejsce wydarzenia : SzubinI sesja popularnonaukowa: „Powstanie Wielkopolskie 1918/1919 na Pałukach i Krajnie
W środę, 4.10.2006 r. ,  w Szubinie odbyła się sesja popularnonaukowa zorganizowana przez Muzeum Ziemi Szubińskiej im. Zenona Erdmanna i szubińskie koło Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919.
Temat sesji:„Powstanie Wielkopolskie 1918/1919 na Pałukach i Krajnie”.
Sesję prowadziła dyrektor muzeum  Kamila Czechowska i prezes TPPW w Szubinie Piotr S. Adamczewski. W sesji udział wzięło około 200 osób z Szubina, Kcyni, Łabiszyna, Pakości, Żnina, Nakła, Poznania, Bydgoszczy, Rynarzewa, Gdyni, Swarzędza, Brzozy i innych miejscowości.
W imieniu organizatorów gości witał burmistrz Szubina Ignacy Pogodziński.
Głos zabrał prezes Oddziału Kujawsko-Pomorskiego Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 w Bydgoszczy Marian Kadow .
ZOBACZ GALERIĘ ZDJĘĆ ZE SPOTKANIA KLIKNIJ TUTAJ
Następnie dokonano aktu dekoracji medalami Opiekun Miejsc Pamięci Narodowej", które przyznała Rada Pamięci Walk i Męczeństwa w Warszawie. Medale otrzymali: Eugeniusz Grubczyński, Andrzej Grubczyński, Marian Ogórkiewicz, Marian Jarecki, Sławomir Łaniecki, Piotr S. Adamczewski. Aktu dekoracji dokonał sekretarz Wojewódzkiego Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Bydgoszczy Mieszko Klawikowski oraz prezes Oddziału Kujawsko-Pomorskiego Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 w Bydgoszczy Marian Kadow. W imieniu odznaczonych głos zabrał pan Andrzej Grubczyński.
Nim przystąpiono do prelekcji, poinformowano, że sesja i wydawnictwo posesyjne realizowane jest przy pomocy finansowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach realizacji zadania publicznego „Wspieranie kultury i sztuki, ochrona dóbr kultury i tradycji”.
W trakcie przerwy zebrani zwiedzali wystawę pt. Powstanie Wielkopolskie 1918/1919 w fotografii ze zbiorów Muzeum Ziemi Szubińskiej im. Zenona Erdmanna w Szubinie".


PRELEKCJE:

Józef Marosz (Kcynia)
Radny miasta i gminy Kcynia, emerytowany nauczyciel Liceum Ogólnokształcącego w Kcyni, autor licznych publikacji i artykułów o historii powstania i Pałuk.
Temat: Decydujące walki powstańcze w Kcyni i okolicy na przełomie stycznia i lutego 1919 r.”

Marek Puczkarski (Pakość)
Nauczyciel w Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Pakości, członek pakoskiego koła Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919.
Temat: „Społeczeństwo Pakości w Powstaniu Wielkopolskim 1918/1919”.

Sławomir Łaniecki (Nakło nad Notecią)
Dyrektor Muzeum Ziemi Krajeńskiej w Nakle nad Notecią, prezes nakielskiego koła Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919, autor licznych publikacji o historii regionu i kraju.
Temat: „Życiorys powstańczy ppor. Jana Sławińskiego”.

Dr Marek Jeleniewski ( Bydgoszcz )
Adiunkt w Instytucie Prawa Administracji i Zarządzania na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, członek Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego, rzecznik Zarządu Oddziału Kujawsko-Pomorskiego TPPW w Bydgoszczy, autor wielu publikacji, audycji radiowych i telewizyjnych na temat historii regionu.
Temat: Działania powstańcze na Pałukach w wybranej literaturze".

Piotr S. Adamczewski (Rynarzewo)
Prezes szubińskiego koła Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919, nauczyciel bibliotekarz w Zespole Szkół im. Powstańców Wielkopolskich w Rynarzewie, działacz Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w regionie i kraju.
Temat: „Obóz jeniecki Altdamm – miejsce internowania polskich mieszkańców Rynarzewa”.

Wojciech Zawadzki (Bydgoszcz)
Ppłk rezerwy Wojska Polskiego, długoletni dyrektor Pomorskiego Muzeum Wojskowego w Bydgoszczy, wiceprezes Zarządu Oddziału Kujawsko-Pomorskiego Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919, muzeolog, historyk wojskowości.
Temat: „Powstańcy Wielkopolscy w obronie Pomorza w 1920 r.”

Kamila Czechowska (Szubin)
Dyrektor Muzeum Ziemi Szubińskiej im. Zenona Erdmanna w Szubinie, wiceprezes szubińskiego koła Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919, sekretarz Kujawsko-Pałuckiego Towarzystwa Kulturalnego w Szubinie.
Temat: „Powstańcy i pamięć o Powstaniu Wielkopolskim w Szubinie”.

Mariola Polańska (Szubin)
Nauczyciel historii w Zespole Szkół nr 2 w Szubinie, sekretarz szubińskiego koła Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919.
Temat: „ Kultywowanie tradycji wśród młodzieży szkolnej poprzez realizację programu autorskiego”.

Wolne głosy i wnioski:
Artur Michalak, nauczyciel Gimnazjum nr 1 im. Sędziwoja w Szubinie mówił o projekcie „Rodem Pałuczanin, sercem Polak”.
Dr Andrzej Kurowski ze Swarzędza mówił o planach badawczych dotyczących powstania.
Florian Fiedler z Koła TPPW w Swarzędzu mówił o replice sztandaru, z jakim do powstania szli mieszkańcy Swarzędza, którzy walczyli też pod Szubinem.
Tadeusz Musiał, wiceprezes Zarządu Głównego Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 w Poznaniu, mówił o wartości, jaką wniosła ta sesja zbyt skromnie nazwana popularnonaukową.

Na zakończenie sesji organizatorzy podziękowali dyrekcji i pracownikom SDK za umożliwienie organizacji sesji w ich budynku. Podziękowano burmistrzowi Ignacemu Pogodzińskiemu i wysokiej Radzie Miejskiej za pomoc.
Zaproszono także wszystkich na dzień 11.01.2007 r. na uroczystości 88. rocznicy powstania na ziemi szubińskiej i zakończenie VIII Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego „Powstanie Wielkopolskie 1918/1919 w naszej pamięci”, który to konkurs organizuje muzeum i TPPW.


autor publikacji : Kamila Czechowska


powrót do poprzedniej strony | do góry


Data wydruku : 2020-08-15
Źródło : Powstanie Wielkopolskie 1918-1919 na Pałukach i Krajnie - ludzie, miejsca, wydarzenia - https://powstanie.szubin.net

Powstanie Wielkopolskie 1918-1919 na Pałukach i Krajnie - ludzie, miejsca, wydarzenia - Muzeum Ziemi Szubińskiej im. Zenona Erdmanna

Dane adresowe

Muzeum Ziemi Szubińskiej
im. Zenona Erdmanna
ul. Szkolna 2
89-200 Szubin

E-mail

powstanie@szubin.net
muzeum@szubin.net

Telefony

52 384 24 75

Godziny otwarcia

w dni powszednie w godzinach od 8.00 do 16.00

Odwiedziny serwisu

dzisiaj15
wczoraj16
razem126689

Muzeum Ziemi Szubińskiej

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
„Utworzenie strony internetowej i wydanie przewodnika promującego miejsca pamięci narodowej związanej z Powstaniem Wielkopolskim 1918-1919”
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 – Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013.
Instytucja Zarządzająca PROW 2007–2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi