Wydarzenia

 Szukaj w bazie danych 
      2008-09-24 » Czas wojny. Wybrane zagadnienia z okresu II wojny światowej

miejsce wydarzenia : SzubinCzas wojny. Wybrane zagadnienia z okresu II wojny światowej

Po raz 3.  Muzeum Ziemi Szubińskiej zaprosiło w środę, 24.09.2008, na podróż sentymentalną w świat naszej regionalnej historii. Tym razem było to spotkanie z fragmentem tej historii, która wywarła największe piętno na dziejach świata i ludziach żyjących w XX stuleciu. Czas wojny. Wybrane zagadnienia z okresu II wojny światowej" to temat, nad którym 80 dorosłych osób i 100 młodych ludzi pochyliło się w szubińskim muzeum.
„Wybierając co roku nowe zagadnienia z historii ziemi szubińskiej, próbujemy ocalić dla potomnych wydarzenia, które były udziałem naszych przodków. Dziś światło naszej historycznej lampy padnie i pozostawi swój cień na tematach i zagadnieniach niezmiernie ważnych również w naszej Małej Ojczyźnie. II wojna światowa, której rocznicę wybuchu obchodziliśmy tak niedawno  1.09. nieubłaganie przypomniała nam, że to już prawie 70 lat od tej historycznej chwili. Wyprzedzając niejako okrągłą rocznicę tego wydarzenia, postanowiliśmy poprzedzić to wydarzenie dzisiejszą sesją popularnonaukową” – mówili we wstępie prowadzący sesję Kamila Czechowska z muzeum i Piotr Adamczewski z TPPW w Szubinie. Trzecią sesję popularnonaukową uroczyście otworzył burmistrz Szubina Ignacy Pogodziński. Uroczyście powitano:
• przewodniczącego Rady Miejskiej w Szubinie Marka Domżałę wraz z radnymi,
• kombatantów II wojny światowej na czele z wiceprezesem Zarządu Okręgu Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Bydgoszczy mjr. rezerwy Zbigniewem Strzeleckim,
• prezesa Zarządu Oddziału Kujawsko-Pomorskiego Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 w Bydgoszczy pana Mariana Kadowa,
• członka Zarządu Głównego TPPW w Poznaniu Stefana Psika, sekretarza Wojewódzkiego Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Bydgoszczy pana Mieszka Klawikowskiego,
• dyrektorów muzeów, bibliotek, domów kultury z terenu miasta i gminy Szubin oraz z terenu powiatu nakielskiego,
• prezesów towarzystw kulturalnych, organizacji społecznych z terenu Pałuk i Krajny,
• dyrektorów, nauczycieli i uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu miasta i gminy Szubin,
• przedstawicieli służb mundurowych straży pożarnych na czele z dowódcą JRG PSP w Szubinie mł. brygadierem Franciszkiem Sobiechowskim,
Kolejnym punktem spotkania był akt dekoracji medalem za zasługi dla Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych. W ten sposób wyróżniono Muzeum Ziemi Szubińskiej im. Zenona Erdmanna w Szubinie. Odznaczono tym wyróżnieniem także panią dyrektor tej placówki Kamilę Czechowską i burmistrza Szubina Ignacego Pogodzińskiego. Do asysty podczas dekoracji poproszono prezesa Zarządu Oddziału Kujawsko-Pomorskiego Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 w Bydgoszczy pana Mariana Kadowa.
Następnie przystąpiono do zasadniczej części sesyjnych obrad. Jako pierwszy wystąpił z referatem prof. dr hab. Ryszard Nowicki, który wygłosił referat pt: Losy rodziny hrabiów Skórzewskich w okresie II wojny światowej". Pan prof. Nowicki jest pracownikiem Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.
Drugi referat wygłosił ppłk rezerwy Wojciech Zawadzki, który przedstawił temat: Kampania wrześniowa ’39 na Pałukach i Krajnie". Pan ppłk Zawadzki jest pracownikiem Pomorskiego Muzeum Wojskowego w Bydgoszczy. Po przerwie referat zatytułowany: Losy powstańców wielkopolskich w czasie II wojny światowej na przykładzie byłego powiatu szubińskiego" zaprezentowała Kamila Czechowska, dyrektor Muzeum Ziemi Szubińskiej im. Zenona Erdmanna w Szubinie, wiceprezes szubińskiego koła Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919. Kolejny wykład pt.: Antypolska i wywiadowcza działalność niemieckich przedstawicielstw dyplomatycznych w II Rzeczpospolitej" wygłosił dr Tomasz Rabant, który jest pracownikiem Delegatury Instytutu Pamięci Narodowej w Bydgoszczy. Następnie głos zabrała Mariola Polańska, nauczycielka historii w Zespole Szkół w Szubinie, sekretarz szubińskiego koła Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919, która przedstawiła temat: Z dziejów obozów jenieckich w Wielkopolsce. Obóz jeniecki w Szubinie". Na zakończenie części wykładowej temat: Eksterminacja duchowieństwa rzymskokatolickiego Pałuk w okresie okupacji hitlerowskiej w latach 1939-1945" przybliżył Piotr S. Adamczewski, który na co dzień jest nauczycielem bibliotekarzem w Zespole Szkół im. Powstańców Wielkopolskich w Rynarzewie, działaczem Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919, członkiem Komisji Historycznej Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej w Warszawie, członkiem Bydgoskiego Stowarzyszenia Dziennikarzy Katolickich.
Po zakończeniu wystąpień zaproszono zebranych do dyskusji. Głos zabrał ppłk rezerwy Wojciech Zawadzki, który uzupełnił swój wykład. Marian Kadow z TPPW podziękował organizatorom i poprosił młodzież, by także młode pokolenie krzewiło pamięć o czasach okupacji hitlerowskiej. Członek Zarządu Głównego TPPW w Poznaniu Stefan Psik przekazał na ręce Kamili Czechowskiej wydawnictwa, które ukazały się z okazji 90. rocznicy wybuchu powstania w Poznaniu. Józef Luchowski, mieszkaniec Szubina, w nawiązaniu do tekstu o obozie w Szubinie wspomniał, że również jego ojciec zaangażowany był w pomoc jeńcom alianckim.

Po sesji ukazało się wydawnictwo posesyjne, które tak jak konferencja zrealizowane zostało przy pomocy finansowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, w ramach realizacji zadania publicznego „Wspieranie Nauki i Szkolnictwa Wyższego”.


autor publikacji : Kamila Czechowska


powrót do poprzedniej strony | do góry


Data wydruku : 2021-08-02
Źródło : Powstanie Wielkopolskie 1918-1919 na Pałukach i Krajnie - ludzie, miejsca, wydarzenia - https://powstanie.szubin.net

Powstanie Wielkopolskie 1918-1919 na Pałukach i Krajnie - ludzie, miejsca, wydarzenia - Muzeum Ziemi Szubińskiej im. Zenona Erdmanna

Dane adresowe

Muzeum Ziemi Szubińskiej
im. Zenona Erdmanna
ul. Szkolna 2
89-200 Szubin

E-mail

powstanie@szubin.net
muzeum@szubin.net

Telefony

52 384 24 75

Godziny otwarcia

w dni powszednie w godzinach od 8.00 do 16.00

Odwiedziny serwisu

dzisiaj28
wczoraj37
razem135330

Muzeum Ziemi Szubińskiej

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
„Utworzenie strony internetowej i wydanie przewodnika promującego miejsca pamięci narodowej związanej z Powstaniem Wielkopolskim 1918-1919”
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 – Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013.
Instytucja Zarządzająca PROW 2007–2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi