Wydarzenia

 Szukaj w bazie danych 
      2017-01-10 » XI GMINNY KONKURS WIEDZY O POWSTANIU WIELKOPOLSKIM 1918-1919

miejsce wydarzenia : Szubin XI GMINNY KONKURS WIEDZY  O POWSTANIU WIELKOPOLSKIM 1918-1919
ZAPROSZENIE
Muzeum Ziemi Szubińskiej
im. Zenona Erdmanna w Szubinie
oraz
Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 im. ks. radcy Ludwika Sołtysińskiego

ZAPRASZA
Uczniów Waszej Szkoły wraz z Opiekunami do wzięcia udziału w
XI GMINNYM KONKURSIE WIEDZY O POWSTANIU WIELKOPOLSKIM 1918-1919
Konkurs zostanie przeprowadzony
10 stycznia 2017 r. o godzinie 9.00
w Muzeum Ziemi Szubińskiej im. Zenona Erdmanna

Regulamin konkursu

1. Organizatorami konkursu są Muzeum Ziemi Szubińskiej im. Zenona Erdmanna i Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 im. ks. radcy Ludwika Sołtysińskiego, nr tel.: 52 384 24 75.
2. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu miasta i gminy Szubin. W konkursie mogą brać udział również uczniowie z terenu miasta i gminy Szubin, którzy uczęszczają do szkół poza Szubinem.
3. W konkursie może brać udział trzech uczniów danej szkoły. Szkoły zgłaszają uczniów do 15 grudnia 2016 r., nr tel. Muzeum: 52 384 24 75.
4. Konkurs ma na celu pogłębianie wiedzy związanej z Powstaniem Wielkopolskim 1918-1919 i osobami, które zasłużyły się dla lokalnej społeczności.
5. Konkurs ma charakter indywidualny i obejmuje część pisemną. Zwycięży osoba, która zdobędzie największą ilość punktów. W przypadku zdobycia równej liczby punktów przez dwóch lub trzech zawodników przeprowadzona zostanie dogrywka, która wyłoni zwycięzcę. Część pisemna trwa 30 minut.
6. Laureaci konkursu otrzymają dyplomy i nagrody.
7. Uczestnicy konkursu korzystają z literatury dotyczącej historii Szubina i gminy Szubin dostępnej w Muzeum Ziemi Szubińskiej, bibliotekach i na stronie internetowej Muzeum.

Zagadnienia

Tematem konkursu jest Powstanie Wielkopolskie 1918-1919 z uwzględnieniem jego przebiegu na terenie Pałuk i Krajny oraz działania związane z upamiętnianiem zrywu.

Pomocna literatura
• A. Czubiński, Powstanie Wielkopolskie 1918-1919, Wydawnictwo Poznańskie 1988.
• Dzieje Szubina, praca zbiorowa pod red. M. Biskupa, Warszawa-Poznań 1974.
• L. Gomolec, Krajna-Kujawy-Pałuki i Pomorze w czasie Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 roku [w:] Rocznik Kulturalny Kujaw i Pomorza, 1967-1968.
• Zeszyty Historyczne Muzeum Ziemi Krajeńskiej nr 1, Nakło 2004, s. 5-40.Nakło nad Notecią, pod red. J. Danielewicza, Nakło 1919.
• A. Czubiński, Z. Grot, B. Miśkiewicz, Powstanie Wielkopolskie, Poznań 1978.
• Gniezno i Ziemia Gnieźnieńska. Walki o wolność narodową i społeczną, opr. zbiorowe pod red. J. Topolskiego i B. Polaka, Gniezno 1978.
• Na Froncie Północnym Powstania Wielkopolskiego 1918-1919. Wspomnienia, wyboru dokonał i wstępem opatrzył L. Gomolec, Poznań 1973.
• S. Nogaj, Wspomnienia walk pod Szubinem, wydał S. Nogaj, 1930.
• Powstanie Wielkopolskie 1918-1919, oprac. zbiorowe pod red. Z. Grota, Wydawnictwo Poznańskie, 1968.
• L. Trzeciakowski, Walka o polskość miast Poznańskiego na przełomie XIX i XX w., Poznań 1964.
• Z. Erdmann, Szubin 1918-1919. W 75. rocznicę Powstania Wielkopolskiego i bojów o Szubin, wspomnienia zebrał i oprac. Z. Erdmann, Szubin 1994.
• Dzieje Kcyni, pod red. W. Jastrzębskiego, Kcynia 1993.
• W. Lewandowski, Bój o Szubin, Poznań 1934.
• T. Fenrych, Powstanie Wielkopolskie − front północny, Poznań 1920.
• J. Tomaszewski, Walka o Noteć, Poznań 1930.

oraz wydawnictwa muzealne, wycinki prasowe dostępne w Muzeum, a także informacje na stronie internetowej Muzeum Ziemi Szubińskiej i na stronie
WWW.powstanie.szubin.net


autor publikacji : Kamila Czechowska


powrót do poprzedniej strony | do góry


Data wydruku : 2023-09-25
Źródło : Powstanie Wielkopolskie 1918-1919 na Pałukach i Krajnie - ludzie, miejsca, wydarzenia - https://powstanie.szubin.net

Powstanie Wielkopolskie 1918-1919 na Pałukach i Krajnie - ludzie, miejsca, wydarzenia - Muzeum Ziemi Szubińskiej im. Zenona Erdmanna

Dane adresowe

Muzeum Ziemi Szubińskiej
im. Zenona Erdmanna
ul. Szkolna 2
89-200 Szubin

E-mail

powstanie@szubin.net
muzeum@szubin.net

Telefony

52 384 24 75

Godziny otwarcia

w dni powszednie w godzinach od 8.00 do 16.00

Odwiedziny serwisu

dzisiaj4
wczoraj6
razem156139

Muzeum Ziemi Szubińskiej

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
„Utworzenie strony internetowej i wydanie przewodnika promującego miejsca pamięci narodowej związanej z Powstaniem Wielkopolskim 1918-1919”
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 – Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013.
Instytucja Zarządzająca PROW 2007–2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi