Obchody rocznic

 Szukaj w bazie danych 
      2015-01-05 » 96. rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 w Mroczy

miejsce rocznicy : Mrocza 96. rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 w Mroczy
Dnia 5 stycznia 2015 roku w Mroczy odbyły się uroczystości upamiętniające 96. rocznicę Wybuchu Powstania Wielkopolskiego 1918-1919. W mszy świętej w kościele pw. św. Mikołaja i Wniebowzięcia NMP udział wzięły poczty sztandarowe m.in. z 1 batalionu logistycznego "Ziemi nakielskiej" w Bydgoszczy, Szkoły Podstawowej im. WP w Mroczy, Gimnazjum im. Jana Pawła II w Mroczy, Związku Kombatantów RP i BWP, Szkoły Podstawowej
im. A. Mickiewicza w Witosławiu, OSP w Mroczy, OSP w Witosławiu oraz Stowarzyszenia Bractwa Św. Wojciecha w Mroczy. Mszę odprawił i homilię wygłosił ks. Wojciech Cierniak - proboszcz parafii – Dziekan Dekanatu mroteckiego. Po mszy świętej uczestnicy uroczystości przeszli w rytm „werblistów” – uczniów z Gimnazjum im. Jana Pawła II ulicami Mroczy na Plac Wolności, gdzie przy Obelisku upamiętniającym udział mieszkańców Mroczy
i okolic w Powstaniu Wielkopolskim 1918-1919 odbyła się druga część uroczystości. Wszystkich zgromadzonych powitał mjr rez. Jarosław Odrobiński - prezes Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 im. ppor. Franciszka Borzycha w Mroczy. Po wciągnięciu flagi państwowej na maszt przy dźwiękach hymnu, następnie liczne delegacje złożyły wiązanki kwiatów pod Obeliskiem Powstańczym. W skład warty honorowej pod obeliskiem weszli: żołnierze 1 blog "Ziemi Nakielskiej", uczniowie klasy wojskowej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Łobżenicy oraz uczniowie - kadeci Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. prof. E. Chroboczka w Szubinie. Z Placu Wolności wszyscy udali się na ostatnią część uroczystości do sali Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy. Wszystkich przybyłych powitał w imieniu Organizatorów mjr rez. Jarosław Odrobiński. Na uroczystość przybyli m.in.: w imieniu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Ewy Mes Mieszko Klawikowski - Sekretarz Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Lidia Dąbrowska – z Zespołu ds. Miejsc Pamięci Narodowej K-P Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, Tomasz Miłowski - Starosta Nakielski, Andrzej Kinderman - Wicestarosta Nakielski, Leszek Klesiński - Burmistrz Miasta i Gminy w Mroczy, Radosław Mrugowski - przewodniczący Rady Powiatu Nakielskiego, radny Powiatu Nakielskiego Jarosław Schulz, Andrzej Brzóska - Przewodniczący Rady Miejskiej w Mroczy wraz z radnymi, mjr. Bogdan Ziołek - zastępca Wojskowego Komendanta Wojskowej Komendy Uzupełnień w Bydgoszczy st. bryg. Roman Kłos - Komendant Powiatowy PSP w Nakle nad Notecią, st. bryg. Franciszek Sobiechowski –zastępca Komendanta Powiatowego PSP, nadkom. Małgorzata Brola - Pierwszy zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Nakle nad Notecią i podkm. Roman Kalisz Komendant Komisariatu w Mroczy, hm. Teresa Bachta - Komendant Hufca ZHP w Nakle nad Notecią, Kamila Czechowska - Dyrektor Muzeum Ziemi Szubińskiej, delegacja 1 blog „Ziemi Nakielskiej” na czele z kpt. Tomaszek Kordaszewskim, Prezes TPPW 1918/1919 w Szubinie Mariola Polańska, Dyrektorzy Szkół i Przedszkola Miejskiego w Mroczy
i w Witosławiu, Dyrektor Miejsko Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Mroczy Kamila Łączna, Komendant Gminny OSP w Mroczy Leszek Karkosz-dowódca uroczystości, kombatanci, członkowie TPPW oraz wielu innych zacnych gości i delegacji z terenu całego powiatu nakielskiego i nie tylko. Swoją obecnością zaszczyciła nas liczna delegacja z Powiatu Jarocińskiego na czele z Markiem Łabędzkim – bratankiem Feliksa Łabędzkiego z kompanii jarocińskiej, który poległ w dniu 5 stycznia 1919 roku w walkach o Mroczę. Ponadto sołtys Siedlemina Piotr Waśkowiak, to właśnie z tej miejscowości pochodził poległy Feliks Łabędzki, Michał Żabiński ze Starostwa
w Jarocinie. Po powitaniu wszystkich dostojnych gości okolicznościowe przemówienie wygłosili m.in.: Tomasz Miłowski, Radosław Mrugowski, Leszek Klesiński, w którym nawiązywali do Powstania Wielkopolskiego
i zadań jakie należy realizować aby pamięć o powstańcach była wieczna. W części artystycznej zaprezentowali się uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej z Mroczy pod kierunkiem Kierownik Zofii Woźniak. Ponadto w sali można było obejrzeć ekspozycję pt. „Twarze Powstania Wielkopolskiego” z Muzeum Ziemi Szubińskiej im. Zenona Erdmanna.
Organizatorami tej rocznicowej uroczystości byli: Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza p. Leszek Klesiński, Proboszcz Parafii pw. Św. Mikołaja i Wniebowzięcia NMP w Mroczy ks. Dziekan Wojciech Cierniak oraz Prezes Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 Koło im. ppor. Franciszka Borzycha w Mroczy - mjr rez. Jarosław Odrobiński, występujący jednocześnie w roli głównego koordynatora wspomnianej uroczystości.
Współorganizatorzy to: 1 blog „Ziemi Nakielskiej” w Bydgoszczy, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Kujawsko Pomorski Oddział Regionalny Warsztat Terapii Zajęciowej w Mroczy, Miejsko Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Mroczy.
autor publikacji : mjr rez. Jarosław Odrobiński


 96. rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 w Mroczy   96. rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 w Mroczy   96. rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 w Mroczy   96. rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 w Mroczy   96. rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 w Mroczy   96. rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 w Mroczy   96. rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 w Mroczy   96. rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 w Mroczy   96. rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 w Mroczy   96. rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 w Mroczy   96. rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 w Mroczy   96. rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 w Mroczy   96. rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 w Mroczy   96. rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 w Mroczy   96. rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 w Mroczy   96. rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 w Mroczy   96. rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 w Mroczy   96. rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 w Mroczy   96. rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 w Mroczy   96. rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 w Mroczy   96. rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 w Mroczy   96. rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 w Mroczy   96. rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 w Mroczy   96. rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 w Mroczy   96. rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 w Mroczy   96. rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 w Mroczy   96. rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 w Mroczy   96. rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 w Mroczy   96. rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 w Mroczy   96. rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 w Mroczy   96. rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 w Mroczy   96. rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 w Mroczy   96. rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 w Mroczy   96. rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 w Mroczy   96. rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 w Mroczy   96. rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 w Mroczy   96. rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 w Mroczy   96. rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 w Mroczy   96. rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 w Mroczy   96. rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 w Mroczy

powrót do poprzedniej strony | do góry


Data wydruku : 2024-06-16
Źródło : Powstanie Wielkopolskie 1918-1919 na Pałukach i Krajnie - ludzie, miejsca, wydarzenia - https://powstanie.szubin.net

Powstanie Wielkopolskie 1918-1919 na Pałukach i Krajnie - ludzie, miejsca, wydarzenia - Muzeum Ziemi Szubińskiej im. Zenona Erdmanna

Dane adresowe

Muzeum Ziemi Szubińskiej
im. Zenona Erdmanna
ul. Szkolna 2
89-200 Szubin

E-mail

powstanie@szubin.net
muzeum@szubin.net

Telefony

52 384 24 75

Godziny otwarcia

w dni powszednie w godzinach od 8.00 do 16.00

Odwiedziny serwisu

dzisiaj4
wczoraj15
razem161117

Muzeum Ziemi Szubińskiej

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
„Utworzenie strony internetowej i wydanie przewodnika promującego miejsca pamięci narodowej związanej z Powstaniem Wielkopolskim 1918-1919”
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 – Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013.
Instytucja Zarządzająca PROW 2007–2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi