Obchody rocznic

 Szukaj w bazie danych 
      2012-01-05 » 93. rocznica Powstania Wielkopolskiego w Mroczy

miejsce rocznicy : Mrocza93. rocznica Powstania Wielkopolskiego w Mroczy
W dniu 5 stycznia 2012 r. w Mroczy odbyły się główne gminne uroczystości z okazji 93. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego (imprezy towarzyszące odbywały się w dniu 27 grudnia 2011r. w 93. rocznicę rocznicę wybuchu Powstania w Poznaniu oraz w dniach 03-04.01.2012r.). Po zbiórce wszystkich uczestników przed remizą OSP w Mroczy nastąpił przemarsz do kościoła p.w. św. Mikołaja i Wniebowstąpienia NMP. W kościele mszę świętą w intencji Powstańców Wielkopolskich i ich Rodzin celebrował ks. Wojciech Cierniak – Dziekan Dekanatu Mrocza - Proboszcz Parafii. Po mszy świętej uczestnicy uroczystości przemaszerowali na Plac Wolności, gdzie odbyła się główna część obchodów. Prowadząca uroczystość Justyna Piotrowska-Tojza – nauczycielka Gimnazjum im. Jana Pawła II
w Mroczy (członkini Mroteckiego TPPW) przekazała głos mjr. Jarosławowi Odrobińskiemu - Prezesowi TPPW 1918/1919 Koło w Mroczy im. ppor. Franciszka Borzycha – głównemu organizatorowi i koordynatorowi wspomnianych uroczystości gminnych, który powitał Wszystkich przybyłych. W uroczystości uczestniczyli m.in. zaproszeni goście w osobach: Kosma Złotowski - Poseł na Sejm RP, Silvana Oczkowska - radna Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego (reprezentantka Marszałka Województwa Piotra Całbeckiego), płk Jan Rynkiewicz – Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Bydgoszczy, Tadeusz Sobol - Starosta Nakielski, Andrzej Kinderman - Wicestarosta Nakielski, Mieszko Klawikowski – sekretarz Kujawsko-Pomorskiego Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa z Zespołu ds. Miejsc Pamięci Narodowej Urzędu Wojewódzkiego (reprezentant Wojewody), mjr Bogdan Ziołek - Zastępca Komendanta Wojskowej Komendy Uzupełnień w Bydgoszczy, hm Teresa Bachta – Komendantka Hufca Nakielskiego ZHP, Piotr Marosz – Dyrektor Banku Spółdzielczego w Koronowie Oddział
w Mroczy, Jarosław Schulz – radny Powiatowy oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej im. A. Mickiewicza w Witosławiu, Romuald Rosiński - Przewodniczący Rady Miejskiej w Mroczy wraz z radnymi, Leszek Klesiński - były Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy w Mroczy, bryg. Roman Kłos - Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Nakle n/Not., Kamila Czechowska - Dyrektor Muzeum Ziemi Szubińskiej, Piotr Adamczewski – Prezes TPPW 1918/1919 w Szubinie oraz Krzysztof Napieralski Komendant Jednostki Ratownictwa Medycznego z Kowalewka. Jak zwykle nie zawiedli Dyrektorzy Szkół z terenu gminy Mroczy: Danuta Radecka-Dubiel – Dyrektor Gimnazjum im. Jana Pawła II
w Mroczy wraz z uczniami, Janusz Paliwoda – Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Mroczy wraz z uczniami i wcześniej już wspomniany Jarosław Schulz. Ponadto wraz z wychowankami Przedszkola Miejskiego aktywnie w uroczystości uczestniczyła Dyrektor Grażyna Stachowska. 1 batalion logistyczny "Ziemi Nakielskiej" z 1 Pomorskiej Brygady Logistycznej im. króla Kazimierza Wielkiego z Bydgoszczy wystawił wojskową asystę honorową w składzie: poczet sztandarowy, poczet flagowy, wartę honorową przy Obelisku Powstańczym i kompanię honorową (dowódca kpt. Sławomir Kowalewski). Część oprawy muzycznej uroczystości zabezpieczyli żołnierze-muzycy z Orkiestry Wojskowej z Bydgoszczy (w składzie: trębacz i werblista). Po oficjalnym powitaniu gości głos zabrali m.in.: Kosma Złotowski, Romuald Rosiński, Silvana Oczkowska. Po Powstańczym Apelu Pamięci i salwie honorowej nastąpiło złożenie kwiatów pod Obeliskiem Powstańczym i pod Tablicą ku Czci Feliksa Łabędzkiego. W trakcie uroczystości pod obeliskiem Mieszko Klawikowski w imieniu wicewojewody Kujawsko-Pomorskiego Zbigniewa Ostrowskiego wręczył nadane na wniosek Zarządu Koła TPPW 1918/1919 w Mroczy im. ppor. Franciszka Borzycha najbardziej zasłużonym działaczom mroteckiego Koła TPPW Legitymacje i Odznaki Honorowe "Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej". Otrzymali je: Maria Nowacka (córka Powstańca Wielkopolskiego z Powidza), Piotr Marosz (wnuk Powstańca Wielkopolskiego z Nakła nad Not.) oraz Magdalena Musiał-Resler. Ponadto mjr Jarosław Odrobiński Prezes TPPW 1918/1919 Koło w Mroczy im. ppor. Franciszka Borzycha otrzymał z rąk ppłk w st. spocz. Edmunda Łącznego - wiceprezesa Zarządu Wojewódzkiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego przyznany przez Zarząd Główny Związku Brązowy Medal za Zasługi Dla Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. Za działalność na rzecz przywracania pamięci o tych, którzy walczyli o polskość ziem naszego województwa i za wykorzystanie tych tak znaczących wydarzeń historycznych w celu patriotycznego wychowania dzieci i młodzieży. Wnioskodawcą był Kujawsko - Pomorski Zarząd Wojewódzki Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. Natomiast Jacek Soroczyński - ratownik medyczny z Jednostki Ratowniczo-Medycznej z Kowalewka, Za szczególne zaangażowanie w działalność na rzecz promowania obronności kraju, postaw patriotycznych i obywatelskich wśród młodzieży szkolnej i akademickiej, a także wspieranie i umacnianie działań Ligi Obrony Kraju odznaczony został Brązowym Medalem za Zasługi Dla Ligi Obrony Kraju. Aktu wręczenia tego szczególnego odznaczenia dokonał Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego z Bydgoszczy płk Jan Rynkiewicz w asyście Komendanta Jednostki Ratowniczo-Medycznej z Kowalewka Krzysztofa Napieralskiego. Trzecia część (końcowa) uroczystości miała miejsce w sali Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy. W części artystycznej o tematyce powstańczej zaprezentowali się uczniowie Szkoły Podstawowej im. "Wojska Polskiego" z Mroczy, którzy pod kierunkiem Pań nauczycielek: Barbary Półgęsek (członkini mroteckiego TPPW) oraz Grażyny Paliwoda przedstawiły rys historyczny Powstania Wielkopolskiego. Uczestnicy uroczystości zapoznali się także z wystawą pt. „Powstanie Wielkopolskie 1918-1919 na Krajnie
i Pałukach” z Muzeum Ziemi Szubińskiej. Dodatkową atrakcją była możliwość zapoznania się ze stoiskiem Narodowych Sił Rezerwowych – przygotowanym przez kpt. Adriana Smędzika z Wojskowej Komendy Uzupełnień w Bydgoszczy. Na zakończenie tej części uroczystości Prezes TPPW 1918/1919 Koło w Mroczy im. ppor. Franciszka Borzycha mjr Jarosław Odrobiński zaprezentował nową stronę Koła, na którą zaprosił wszystkich internautów. Adres jest nast.:www.powstanie.wielkopolskie.mrocza.net. Powstała ona dzięki wsparciu finansowym i zaangażowaniu członków mroteckiego TPPW 1918/1919. Uroczystość zakończono żołnierską grochówką przygotowaną ze środków finansowych Urzędu Miasta i Gminy Mrocza. W obchodach aktywnie uczestniczyli po raz kolejny już (pierwszy raz w dniu 27.12.2011r.) uczniowie klasy wojskowej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Tadeusza Kościuszki w Łobżenicy, którzy przybyli z ratownikami z JRM z Kowalewka. Włączyli się oni w przebieg uroczystości oraz złożyli w imieniu JRM i własnym wiązankę kwiatów pod Obeliskiem Powstańczym. Gościliśmy po raz kolejny również delegację członków Stowarzyszenia Kombatantów Południowa Wielkopolska z siedzibą w PLESZEWIE na czele z Prezesem Janem Jankowskim wraz ze Sztandarem. Dodatkowo wartę honorową przed Obeliskiem Powstańczym pełnili oprócz żołnierzy 1 blog „Ziemi Nakielskiej” harcerze ze SP im. Wojska Polskiego i druhowie z OSP Mrocza. Przy Tablicy ku Czci Feliksa Łabędzkiego ratownicy z JRM z Kowalewka. Oprócz w/w Sztandaru w uroczystości brały udział również Sztandary Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, Ochotniczej Straży Pożarnej z Mroczy, Gimnazjum im. Jana Pawła II z Mroczy i Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego z Mroczy. Dziękuję w imieniu Organizatorów wszystkim za udział w tym podniosłym dla Mroczy wydarzeniu oraz pomoc
w organizację i sprawne przeprowadzenie uroczystości. Szczególne podziękowanie za pomoc kieruję Dyrektor MGOKiR w Mroczy Kamili Łącznej oraz jej pracownikom na czele
z radnym RM Andrzejem Brzózką za przygotowanie Wystawy oraz wystrój Sali i obsługę gastronomiczną. Jak zwykle w działaniu sprawdziły się mroteckie służby mundurowe (Policja i Straż Miejska) pod kierownictwem asp. sztab. Gwidona Nitki oraz Jacka Ćwikły zapewniając bezpieczny przemarsz ulicami miasta i podczas uroczystości na Placu Wolności.

Fotorelacja autorstwa Kamili Czechowskiej.


autor publikacji : Jarosław Odrobiński


 93. rocznica Powstania Wielkopolskiego w Mroczy  93. rocznica Powstania Wielkopolskiego w Mroczy  93. rocznica Powstania Wielkopolskiego w Mroczy  93. rocznica Powstania Wielkopolskiego w Mroczy  93. rocznica Powstania Wielkopolskiego w Mroczy  93. rocznica Powstania Wielkopolskiego w Mroczy  93. rocznica Powstania Wielkopolskiego w Mroczy  93. rocznica Powstania Wielkopolskiego w Mroczy  93. rocznica Powstania Wielkopolskiego w Mroczy  93. rocznica Powstania Wielkopolskiego w Mroczy  93. rocznica Powstania Wielkopolskiego w Mroczy  93. rocznica Powstania Wielkopolskiego w Mroczy  93. rocznica Powstania Wielkopolskiego w Mroczy  93. rocznica Powstania Wielkopolskiego w Mroczy  93. rocznica Powstania Wielkopolskiego w Mroczy  93. rocznica Powstania Wielkopolskiego w Mroczy  93. rocznica Powstania Wielkopolskiego w Mroczy  93. rocznica Powstania Wielkopolskiego w Mroczy  93. rocznica Powstania Wielkopolskiego w Mroczy  93. rocznica Powstania Wielkopolskiego w Mroczy  93. rocznica Powstania Wielkopolskiego w Mroczy  93. rocznica Powstania Wielkopolskiego w Mroczy  93. rocznica Powstania Wielkopolskiego w Mroczy  93. rocznica Powstania Wielkopolskiego w Mroczy  93. rocznica Powstania Wielkopolskiego w Mroczy  93. rocznica Powstania Wielkopolskiego w Mroczy  93. rocznica Powstania Wielkopolskiego w Mroczy  93. rocznica Powstania Wielkopolskiego w Mroczy  93. rocznica Powstania Wielkopolskiego w Mroczy  93. rocznica Powstania Wielkopolskiego w Mroczy  93. rocznica Powstania Wielkopolskiego w Mroczy  93. rocznica Powstania Wielkopolskiego w Mroczy  93. rocznica Powstania Wielkopolskiego w Mroczy  93. rocznica Powstania Wielkopolskiego w Mroczy  93. rocznica Powstania Wielkopolskiego w Mroczy  93. rocznica Powstania Wielkopolskiego w Mroczy  93. rocznica Powstania Wielkopolskiego w Mroczy  93. rocznica Powstania Wielkopolskiego w Mroczy  93. rocznica Powstania Wielkopolskiego w Mroczy  93. rocznica Powstania Wielkopolskiego w Mroczy  93. rocznica Powstania Wielkopolskiego w Mroczy  93. rocznica Powstania Wielkopolskiego w Mroczy  93. rocznica Powstania Wielkopolskiego w Mroczy  93. rocznica Powstania Wielkopolskiego w Mroczy  93. rocznica Powstania Wielkopolskiego w Mroczy  93. rocznica Powstania Wielkopolskiego w Mroczy  93. rocznica Powstania Wielkopolskiego w Mroczy  93. rocznica Powstania Wielkopolskiego w Mroczy  93. rocznica Powstania Wielkopolskiego w Mroczy  93. rocznica Powstania Wielkopolskiego w Mroczy  93. rocznica Powstania Wielkopolskiego w Mroczy  93. rocznica Powstania Wielkopolskiego w Mroczy  93. rocznica Powstania Wielkopolskiego w Mroczy  93. rocznica Powstania Wielkopolskiego w Mroczy  93. rocznica Powstania Wielkopolskiego w Mroczy  93. rocznica Powstania Wielkopolskiego w Mroczy  93. rocznica Powstania Wielkopolskiego w Mroczy  93. rocznica Powstania Wielkopolskiego w Mroczy  93. rocznica Powstania Wielkopolskiego w Mroczy  93. rocznica Powstania Wielkopolskiego w Mroczy  93. rocznica Powstania Wielkopolskiego w Mroczy  93. rocznica Powstania Wielkopolskiego w Mroczy  93. rocznica Powstania Wielkopolskiego w Mroczy  93. rocznica Powstania Wielkopolskiego w Mroczy  93. rocznica Powstania Wielkopolskiego w Mroczy  93. rocznica Powstania Wielkopolskiego w Mroczy  93. rocznica Powstania Wielkopolskiego w Mroczy  93. rocznica Powstania Wielkopolskiego w Mroczy  93. rocznica Powstania Wielkopolskiego w Mroczy  93. rocznica Powstania Wielkopolskiego w Mroczy  93. rocznica Powstania Wielkopolskiego w Mroczy  93. rocznica Powstania Wielkopolskiego w Mroczy  93. rocznica Powstania Wielkopolskiego w Mroczy  93. rocznica Powstania Wielkopolskiego w Mroczy  93. rocznica Powstania Wielkopolskiego w Mroczy  93. rocznica Powstania Wielkopolskiego w Mroczy  93. rocznica Powstania Wielkopolskiego w Mroczy  93. rocznica Powstania Wielkopolskiego w Mroczy  93. rocznica Powstania Wielkopolskiego w Mroczy  93. rocznica Powstania Wielkopolskiego w Mroczy

powrót do poprzedniej strony | do góry


Data wydruku : 2024-02-23
Źródło : Powstanie Wielkopolskie 1918-1919 na Pałukach i Krajnie - ludzie, miejsca, wydarzenia - https://powstanie.szubin.net

Powstanie Wielkopolskie 1918-1919 na Pałukach i Krajnie - ludzie, miejsca, wydarzenia - Muzeum Ziemi Szubińskiej im. Zenona Erdmanna

Dane adresowe

Muzeum Ziemi Szubińskiej
im. Zenona Erdmanna
ul. Szkolna 2
89-200 Szubin

E-mail

powstanie@szubin.net
muzeum@szubin.net

Telefony

52 384 24 75

Godziny otwarcia

w dni powszednie w godzinach od 8.00 do 16.00

Odwiedziny serwisu

dzisiaj45
wczoraj50
razem159037

Muzeum Ziemi Szubińskiej

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
„Utworzenie strony internetowej i wydanie przewodnika promującego miejsca pamięci narodowej związanej z Powstaniem Wielkopolskim 1918-1919”
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 – Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013.
Instytucja Zarządzająca PROW 2007–2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi