Partnerzy

 Szukaj w bazie danych 
      Rejonowa Biblioteka Publiczna w Szubinie

Rejonowa Biblioteka Publiczna w Szubinie

Biblioteka Publiczna w Szubinie powstała w roku 1946, ale jej korzenie siegają przełomu XIX i XX w., kiedy to pod zaborami jednym z najważniejszych zadań stała się praca kulturalno-oświatowa zmierzająca do obudzenia i podniesienia świadomości narodowej Polaków. Powstała po wojnie w 1946 r. Powiatowa Biblioteka Publiczna w Szubinie przy ul. Kcyńskiej 6 posiadała skromny księgozbiór pochodzący ze zbiórek. Cześć książek pochodziła właśnie ze zbiorów prywatnych i majątków podworskich, a także biblioteczek towarzystw działających w okresie międzywojennym.
Na koniec 1948 r. biblioteka posiadała w swych zbiorach 2.661 tomów. Dziś łącznie z filiami bibliotecznymi księgozbiór RBP liczy blisko 90 tys. woluminów.
Przez 55 lat swojego istnienia nasza placówka zmieniała swoją nazwę, strukturę organizacyjną i zasięg działania. Od 1.01.2005 r. RBP jest Instytucją Kultury posiadajacą osobowość prawną. Rejonowa Biblioteka Publiczna w Szubinie po wieloletnim okresie rozproszenia działów i przeprowadzek w 1974 r. RBP zyskała nowoczesny, dwukondygnacyjny budynek biblioteczny, wyposażony zgodnie z potrzebami współczesnej biblioteki. Książnica położona w centrum miasta przystosowana jest do obsługi wszystkich grup czytelników w tym niepełnosprawnych.
Biblioteka posiada na parterze m.in. oddział dla dzieci i młodzieży, dysponujący znaczącym zbiorem lektur szkolnych, księgozbiorem podręcznym. Nie brak też w zbiorach bajek i baśni oraz powieści dla młodzieży. Są także komiksy i gry. Można skorzystać z dostępu do Internetu. Czytelnikami oddziału rocznie jest blisko 1000 osób, a odwiedza go w tym czasie około 6.500 młodych czytelników. Z oddziałem sąsiaduje wypożyczalnia dla dorosłych rejestrująca rocznie około 1500 czytelników. W niej też znajduje się katalog główny oraz katalog on-line. Wśród licznych zbiorów istnieje stoisko z literaturą w obcych językach. Obok pracuje dział gromadzenia i opracowania zbiorów. Na piętrze mieszczą się czytelnie dla dorosłych. Czytelnia ogólna udostępnia 25 tytułów czasopism i gazet m.in. wszystkie tytuły prasy lokalnej i regionalnej, „Orędownik Powiatu Szubińskiego" z lat 1922-1935 i z 1938r. wydawany w Szubinie. Nie brakuje periodyków popularnonaukowych jak „National Geographic", „Wiedza i Życie" i inne. W zbiorach czytelni znajdziemy także kilkadziesiąt woluminów niemieckojęzycznych, drukowanych w okresie międzywojennym. Część książek pisana jest gotykiem. Katalożek tych pozycji przejrzeć można na naszej stronie internetowej.
Na piętrze biblioteki czynna jest kawiarenka internetowa.
RBP w swej pracy realizuje zadania statutowe, do których głównie należy: gromadzenie i udostępnianie zbiorów, propagowanie książki i czytelnictwa, szerzenie oświaty, zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa, szeroka działalność informacyjna na rzecz wspólnoty samorządowej oraz aktywne kreowanie życia kulturalnego gminy i miasta.
Do zadań szczegółowych objętych zakresem prowadzonej przez bibliotekę działalności zalicza się m.in: gromadzenie, opracowanie i udostępnianie zbiorów w postaci tradycyjnej oraz zapisu cyfrowego, prowadzenie działalności bibliograficznej i dokumentacyjnej.
Bibliotekarze bibliotek publicznych gminy Szubin w swej pracy wykraczają poza ramy obowiązków statutowych i aktywnie biorą udział w życiu kulturalnym społeczności lokalnej. Dowodem tego jest poważna rola Rejonowej Biblioteki Publicznej w organizacji Dni Szubina i Tygodnia Kultury Chrześciańskiej, rocznic obchodów wybuchu Powstania Wielkopolskiego i inne.                                             Mając świadomość konieczności nadążania za rozwojem technologii informatycznych, Rejonowa Biblioteka Publiczna w Szubinie udostępnia czytelnikom 7  stanowisk z dostępem do szerokopasmowego Internetu. Tworzymy katalog cyfrowy on-line. Obejmuje on wszystkie pozyskane woluminy od września 2004 r. Prowadzimy szeroko pojęte usługi informacyjne z uwzględnieniem wyszukiwania informacji w elektronicznych bazach danych. Wprowadziliśmy udostępnianie zbiorów RBP za pośrednictwem poczty elektronicznej.
Dbając o wysoki poziom informacji, nie tracimy z oczu funkcji edukacyjnej. W różnych formach prowadzona jest działalność propagująca kulturę i historię regionu. Ważna jest dla nas popularyzacja książki i czytelnictwa skierowana do wszystkich grup wiekowych. Tylko w 2010 r. w bibliotekach publicznych gminy i miasta bibliotekarze przygotowali i poprowadzili ponad 200 form różnego typu z czego RBP w Szubinie ponad 80. Były to m.in. lekcje biblioteczne, konkursy, pogadanki, zajęcia literacko-plastyczne, edukacyjne.
Rejonowa Biblioteka Publiczna jest prekursorem szerzenia edukacji ekologicznej. To u nas od kilkunastu lat organizowane są warsztaty ekofilozofii dla młodzieży. Od 1997 r. prowadzone są cykle warsztatów z historii teatru dla gimnazjalistów z Szubina i Rynarzewa.
Mając na sercu edukację patriotyczną dzieci i młodzieży, RBP prowadzi dla gimnazjalistów pogadanki historyczne. Do jednych z nich zalicza się cykl pod nazwą – „Pałuckie drogi do niepodległości”. Warto także wspomnieć o działającym w bibliotece od maja 2001 r. Klubie Miłośników Fotografii Flesz organizującym rocznie około 5 do 6 wystaw w galerii mieszczącej się w gmachu szubińskiej biblioteki.
Przygotował Mirosław Rzeszowski, dyrektor Rejonowej Biblioteki Publicznej w Szubiniemiejscowość : Szubin


strona www : www.biblioteka.szubin.pl


powrót do poprzedniej strony | do góry


Data wydruku : 2021-10-20
Źródło : Powstanie Wielkopolskie 1918-1919 na Pałukach i Krajnie - ludzie, miejsca, wydarzenia - https://powstanie.szubin.net

Powstanie Wielkopolskie 1918-1919 na Pałukach i Krajnie - ludzie, miejsca, wydarzenia - Muzeum Ziemi Szubińskiej im. Zenona Erdmanna

Dane adresowe

Muzeum Ziemi Szubińskiej
im. Zenona Erdmanna
ul. Szkolna 2
89-200 Szubin

E-mail

powstanie@szubin.net
muzeum@szubin.net

Telefony

52 384 24 75

Godziny otwarcia

w dni powszednie w godzinach od 8.00 do 16.00

Odwiedziny serwisu

dzisiaj3
wczoraj46
razem139272

Muzeum Ziemi Szubińskiej

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
„Utworzenie strony internetowej i wydanie przewodnika promującego miejsca pamięci narodowej związanej z Powstaniem Wielkopolskim 1918-1919”
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 – Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013.
Instytucja Zarządzająca PROW 2007–2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi