Partnerzy

 Szukaj w bazie danych 
      Zespół Szkół im. Powstańców Wielkopolskich w Rynarzewie

Zespół Szkół im. Powstańców Wielkopolskich w Rynarzewie
Zespół Szkół im. Powstańców Wielkopolskich w Rynarzewie to partner w naszym projekcie. Umowę partnerską podpisał dyrektor placówki Janusz Nowakowski. Instytucja ta realizuje zadania, których celem jest kultywowanie pamięci o powstaniu i jego uczestnikach.
Szkoła w Rynarzewie swoimi korzeniami sięga średniowiecza, kiedy w miasteczku istniała szkoła elementarna przy kościele.  Obecny Zespół Szkół mieści się w budynkach oddanych do użytku w 1991 r. Imię Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 Szkoła Podstawowa przyjęła w 1997 r. Wówczas to rodzice ufundowali szkole nowy sztandar. W roku 2005 to samo imię przyjęło Gimnazjum i tym samym cały Zespół Szkół nosi imię bohaterskich powstańców z roku 1919. W szkole mieści się Izba Patrona, w której znajdują się pamiątki po powstańcach z Rynarzewa i okolicy. Wśród cennych dokumentów, medali i fotografii znajdują się m.in. : lista osób internowanych z Rynarzewa w 1919 r. do obozu jenieckiego Altdamm (dziś Szczecin-Dąbie), liczne odznaczenia z okresu dwudziestolecia międzywojennego, patenty oficerskie i liczne pamiątki związane ze szkolnictwem na ziemi rynarzewskiej.
W 2003 r. dyrektor szkoły Lidia Nowak ogłosiła wraz z kołem TPPW 1918-1919 konkurs na hymn szkoły. Wygrał projekt autorstwa nauczycieli muzyki Magdaleny i Arnolda Itrichów.
W bibliotece szkoły znajduje się pamiątkowy obraz przedstawiający bitwę pod Rynarzewem z 1919 r. namalowany w 2004 r. przez artystę malarza Jana Pawlickiego z Debrzna. Biblioteka gromadzi liczne wydawnictwa poświęcone patronowi swojej placówki. Corocznie nauczyciele bibliotekarze organizują konkursy wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim 1918-1919 pt: Polskie drogi do Niepodległości...". W listopadzie biblioteka szkolna organizuje powstańcze Zaduszki, podczas których wspominani są powstańcy wielkopolscy walczący i polegli pod Rynarzewem w 1919 r. Od 8 lat Zespół Szkół wraz z miejscowym kołem Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 organizuje konkurs recytatorski wiersza patriotycznego pt: Tobie Polsko ta kropla krwi wrzącej...". W dniach 16-17.05.2008 r. szkoła była organizatorem IV Zlotu Szkół i Kół im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 z terenu województwa kujawsko-pomorskiego.
Uczniowie wraz z nauczycielami opiekują się Miejscami Pamięci Narodowej w Zamościu i na cmentarzu parafialnym w Rynarzewie. Szkoła organizuje corocznie rocznice powstania oraz wiele  innych akademii z okazji historycznych rocznic i wydarzeń z historii Polski i regionu.


miejscowość : Rynarzewo


strona www : www.zsrynarzewo.szubin.pl


powrót do poprzedniej strony | do góry


Data wydruku : 2022-08-08
Źródło : Powstanie Wielkopolskie 1918-1919 na Pałukach i Krajnie - ludzie, miejsca, wydarzenia - https://powstanie.szubin.net

Powstanie Wielkopolskie 1918-1919 na Pałukach i Krajnie - ludzie, miejsca, wydarzenia - Muzeum Ziemi Szubińskiej im. Zenona Erdmanna

Dane adresowe

Muzeum Ziemi Szubińskiej
im. Zenona Erdmanna
ul. Szkolna 2
89-200 Szubin

E-mail

powstanie@szubin.net
muzeum@szubin.net

Telefony

52 384 24 75

Godziny otwarcia

w dni powszednie w godzinach od 8.00 do 16.00

Odwiedziny serwisu

dzisiaj5
wczoraj18
razem148405

Muzeum Ziemi Szubińskiej

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
„Utworzenie strony internetowej i wydanie przewodnika promującego miejsca pamięci narodowej związanej z Powstaniem Wielkopolskim 1918-1919”
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 – Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013.
Instytucja Zarządzająca PROW 2007–2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi