Edukacja

 Szukaj w bazie danych 
      Powstanie Wielkopolskie w Szubinie i okolicach

Scenariusz lekcji historii w III klasie Gimnazjum nr 2 w Szubinie

Temat: Powstanie Wielkopolskie w Szubinie i okolicach

Lekcja przeprowadzona w Muzeum Ziemi Szubińskiej im. Zenona Erdmanna w Szubinie. Uczniowie zwiedzą wystawę okolicznościową poświęconą Powstaniu Wielkopolskiemu w Szubinie i okolicach, wysłuchają prelekcji na temat powstańczych działań zbrojnych.

Cele edukacyjne
Uczeń:
- wskaże na mapie historycznej Wielkopolskę, Pałuki,
- zna datę 27.12.1918/1919,
- wyjaśni pojęcie "walka zbrojna Polaków o niepodległość",
- scharakteryzuje wydarzenia z 2.01.1919 r.
- określi plan ataku oddziałów powstańczych na Szubin 11.01.1919 r.,
- zna przywódców powstańczych: Józefa Codrowa, Sławińskiego, Władysława Wiewiórowskiego, Kazimierza Grudzielskiego, Stanisława Śliwińskiego, K. Ciążyńskiego,
- oceni rolę, jaką w powstaniu odegrał ks. radcy Ludwik Sołtysiński,
- przedstawi biogram ostatniego z powstańców z Szubina Jerzego Kwaska (1900-1994),
- oceni walkę zbrojną szubiniaków w Powstaniu Wielkopolskim,
- określi, w jaki sposób współcześnie można kultywować pamięć o bohaterskich walkach powstańców z własnego regionu.

Treści kształcenia
1. Powstanie Wielkopolskie.
2. Kształtowanie granic państwa polskiego po I wojnie światowej.
3.Odzyskanie niepodległości przez Polskę po I wojnie światowej.

Metody nauczania
Prelekcja, analiza wskazanych źródeł informacji, praca ze schematem.

Formy nauczania
Praca nauczyciela i prelegenta z całą klasą, praca indywidualna uczniów.

Środki dydaktyczne
Eksponaty muzealne, mapy, obrazy, karty pracy.

Tok lekcji
1. Nauczyciel prosi, aby uczniowie podali datę Powstania Wielkopolskiego.
2. Nauczyciel prosi uczniów, aby obejrzeli wspólnie wystawę w Muzeum Ziemi Szubińskiej o Powstaniu Wielkopolskim w Szubinie i okolicach, zwrócili szczególną uwagę na walczących szubiniaków, miejsca walk, sposoby przejęcia władzy przez Niemców lub Polaków 1-2.01.1919 r., 8.01.1919 r., 11.01.1919 r.
3. Nauczyciel prosi uczniów, aby zajęli miejsca siedzące w sali głównej muzeum i wysłuchali prelekcji wspartej prezentacją medialną na temat Powstania Wielkopolskiego w Szubinie i okolicach zaprezentowanego przez kustosz muzeum.
4. Nauczyciel rozdaje uczniom karty pracy i prosi, aby każdy uczeń wypełnił swoją kartę samodzielnie.
5. Nauczyciel wspólnie z kustoszem muzeum sprawdza efekty pracy uczniów.
6. Nauczyciel prosi uczniów, aby ocenili wkład Polaków w walkę o przyłączenie Wielkopolski w tym i Szubina do Polski po odzyskaniu niepodległości w 1918 r.

KARTA PRACY
Szubin w Powstaniu Wielkopolskim
Powstanie Wielkopolskie wybuchło ………………… . Bezpośrednią przyczyną wybuchu powstania był …………………………………………………………………………… .
Szubin został wyzwolony ………………….. , lecz już 2 stycznia zajęli go …………….. .
Największe walki trwały 11 stycznia , gdyż …………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………… .
W powstaniu walczyli następujący szubiniacy ………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………. .
Walki zakończyły się ostatecznie ……………….. zwycięstwem ………………………. .


autor publikacji : Mariola Polańska


powrót do poprzedniej strony | do góry


Data wydruku : 2023-12-07
Źródło : Powstanie Wielkopolskie 1918-1919 na Pałukach i Krajnie - ludzie, miejsca, wydarzenia - https://powstanie.szubin.net

Powstanie Wielkopolskie 1918-1919 na Pałukach i Krajnie - ludzie, miejsca, wydarzenia - Muzeum Ziemi Szubińskiej im. Zenona Erdmanna

Dane adresowe

Muzeum Ziemi Szubińskiej
im. Zenona Erdmanna
ul. Szkolna 2
89-200 Szubin

E-mail

powstanie@szubin.net
muzeum@szubin.net

Telefony

52 384 24 75

Godziny otwarcia

w dni powszednie w godzinach od 8.00 do 16.00

Odwiedziny serwisu

dzisiaj4
wczoraj10
razem157290

Muzeum Ziemi Szubińskiej

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
„Utworzenie strony internetowej i wydanie przewodnika promującego miejsca pamięci narodowej związanej z Powstaniem Wielkopolskim 1918-1919”
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 – Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013.
Instytucja Zarządzająca PROW 2007–2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi