Edukacja

 Szukaj w bazie danych 
      Walki Polaków w Powstaniu Wielkopolskim w Szubinie i okolicach. Biogramy walczących

Scenariusz zajęć koła historycznego w Gimnazjum nr 2 w Szubinie, członków Młodzieżowego Koła Pamięci Powstania Wielkopolskiego.
Temat zajęć: Walki Polaków w Powstaniu Wielkopolskim w Szubinie i okolicach. Biogramy walczących.

Cele edukacyjne

Uczeń:
- zna powstańców wielkopolskich z Szubina i okolic,
- zna przywódców Powstania Wielkopolskiego,
- potrafi wymienić ważne bitwy Powstania Wielkopolskiego,
- scharakteryzuje przebieg walk o Szubin w Powstaniu Wielkopolskim w styczniu 1919 r.,
- przedstawi dzieje pomnika Powstania Wielkopolskiego w Szubinie,
- określi rolę zasobu muzealnego o Powstaniu Wielkopolskim w Muzeum Ziemi Szubińskiej im. Zenona Erdmanna w Szubinie,
- wie kim był Zenon Erdmann,
- zna źródła i literaturę naukową o Powstaniu Wielkopolskim,
- potrafi napisać biografie powstańców wielkopolskich na podstawie źródeł historycznych i przekazów ustnych popartych archiwaliami ze zbiorów prywatnych rodzin o tradycjach powstańczych,
- oceni patriotyzm i wkład szubiniaków w walce o polskość po 1918 r.

Treści kształcenia
1. Powstanie Wielkopolskie.
2. Kształtowanie granic państwa polskiego po I wojnie światowej.
3. Kultywowanie tradycji, historii własnego regionu.

Formy nauczania                                                                                                                                                                Indywidualna

Tok działań nad projektem
1.Uczniowie wspólnie z nauczycielem analizują  postacie powstańców.
2. Uczniowie wybierają postacie związane z Powstaniem Wielkopolskim w celu przygotowania biogramu.
3. Uczniowie wspólnie z nauczycielem zastanawiają się nad formami działań związanych z napisaniem biogramów.
4. Uczniowie opracowują plan działań, podziału zadań.
5. Uczniowie realizują zaplanowane działania, uwzględniając konsultacje z nauczycielem.
6. Uczniowie publicznie prezentują efekty własnej pracy.

Efektem pracy uczniów było napisanie biogramów Powstańców Wielkopolskich.

Uczniowie napisali biogramy powstańców: Józefa Codrowa, Walentego Dypczyńskiego, Waleriana Cerkaskiego, Wacława Alwina, Rudolfa Erdmanna, Stanisława Małka, Jana Cielęckiego, Stanisława Śledzikowskiego, Juliana Śledzikowskiego, Jerzego Kwaska. Prace prezentowali podczas obchodów rocznicy Powstania Wielkopolskiego w szkole oraz na stronie internetowej szkoły.


autor publikacji : Mariola Polańska


powrót do poprzedniej strony | do góry


Data wydruku : 2024-06-16
Źródło : Powstanie Wielkopolskie 1918-1919 na Pałukach i Krajnie - ludzie, miejsca, wydarzenia - https://powstanie.szubin.net

Powstanie Wielkopolskie 1918-1919 na Pałukach i Krajnie - ludzie, miejsca, wydarzenia - Muzeum Ziemi Szubińskiej im. Zenona Erdmanna

Dane adresowe

Muzeum Ziemi Szubińskiej
im. Zenona Erdmanna
ul. Szkolna 2
89-200 Szubin

E-mail

powstanie@szubin.net
muzeum@szubin.net

Telefony

52 384 24 75

Godziny otwarcia

w dni powszednie w godzinach od 8.00 do 16.00

Odwiedziny serwisu

dzisiaj4
wczoraj15
razem161117

Muzeum Ziemi Szubińskiej

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
„Utworzenie strony internetowej i wydanie przewodnika promującego miejsca pamięci narodowej związanej z Powstaniem Wielkopolskim 1918-1919”
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 – Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013.
Instytucja Zarządzająca PROW 2007–2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi