Aktualności

Apel Szubińskiego Towarzystwa Kulturalnego

data: 2020-02-14, autor: Kamila Czechowska

Apel Szubińskiego Towarzystwa Kulturalnego

Tak jak informowaliśmy 17 grudnia 2019 r. Zarząd Powiatu Nakielskiego podjął uchwałę nr 160/2019 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 1/2020 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań powiatu nakielskiego w 2020 r. w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, pod nazwą „Powstanie Wielkopolskie 1918-1919 na Krajnie i Pałukach”. Szubińskie Towarzystwo Kulturalne otrzymało dofinansowanie na realizację projektu pn. Ich poświęcenie, nasza pamięć w kwocie 1 642,00 zł.

Zadanie realizowane jest we współpracy z Towarzystwem Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 i Muzeum Ziemi Szubińskiej. W wyniku tej współpracy powstanie wystawa i przeprowadzone zostaną zajęcia. Wystawa dotyczyć będzie miejsca pamięci na cmentarzu w Szubinie, które poświęcone jest poległym powstańcom wielkopolskim. Organizator wraz z partnerami w projekcie ogłasza apel o przekazywanie zdjęć związanych z historią pomnika-mogiły powstańców wielkopolskich.

Jeśli mają Państwo interesujące zdjęcia dotyczące pomnika nad powstańczą mogiłą w Szubinie to prosimy o kontakt z Szubińskim Towarzystwem Kulturalnym lub muzeum pod nr tel. 52 3842475. Na Państwa zdjęcia czekamy do końca czerwca.

powrót do poprzedniej strony | do góry | pozostałe aktualności


Data wydruku : 2021-01-25
Źródło : Powstanie Wielkopolskie 1918-1919 na Pałukach i Krajnie - ludzie, miejsca, wydarzenia - https://powstanie.szubin.net

Powstanie Wielkopolskie 1918-1919 na Pałukach i Krajnie - ludzie, miejsca, wydarzenia - Muzeum Ziemi Szubińskiej im. Zenona Erdmanna

Dane adresowe

Muzeum Ziemi Szubińskiej
im. Zenona Erdmanna
ul. Szkolna 2
89-200 Szubin

E-mail

powstanie@szubin.net
muzeum@szubin.net

Telefony

52 384 24 75

Godziny otwarcia

w dni powszednie w godzinach od 8.00 do 16.00

Odwiedziny serwisu

dzisiaj11
wczoraj11
razem129859

Muzeum Ziemi Szubińskiej

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
„Utworzenie strony internetowej i wydanie przewodnika promującego miejsca pamięci narodowej związanej z Powstaniem Wielkopolskim 1918-1919”
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 – Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013.
Instytucja Zarządzająca PROW 2007–2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi