Aktualności

Wspaniała uroczystość odsłonięcia pomnika na cmentarzu w Szubinie

data: 2020-01-14, autor: Kamila Czechowska

Wspaniała uroczystość odsłonięcia pomnika na cmentarzu w Szubinie
W sobotę 11 stycznia 2020 roku w Szubinie odbyła się uroczystość odsłonięcia i poświęcenia odbudowanego pomnika nad mogiłą zbiorową Powstańców Wielkopolskich 1918-1919. Uroczystość odbyła się pod Patronatem Narodowym Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudy w Stulecie Odzyskania Niepodległości oraz pod Patronatami Honorowymi Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotra Całbeckiego i Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Mikołaja Bogdanowicza. Przed rozpoczęciem uroczystości delegacja szubińskiego koła Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego, w składzie prezes Mariola Polańska, Kamila Czechowska i Alina Paszkiewicz, złożyła wieniec pod pomnikiem ofiar II wojny światowej, gdzie spoczywają zabici przez Niemców, w latach 1939-1945, powstańcy wielkopolscy. Wydarzenie rozpoczęło się Mszą św. w kościele pw. św. Marcina Bpa, którą celebrował ks. biskup Jana Tyrawa, ordynariusz diecezji bydgoskiej, wraz z duchownymi z naszego terenu. Dowódcą pocztów sztandarowych był ppor. kaw. och. Wojciech Lisiecki, prezes Reprezentacyjnego Oddziału Ułanów Miasta Poznania w barwach 15 Pułku Ułanów Poznańskich, dowódcą kompanii honorowej kpt. Magdalena Biernacka z 1 Batalionu Logistycznego im. Ziemi Nakielskiej z Bydgoszczy. Grupę rekonstruktorów z Towarzystwa Historycznego z Kcyni, w skład której weszli ochotnicy z Szubina, prowadził prezes Piotr Dąbrowski. Uczniów klasy mundurowej Zespołu Szkół w Szubinie przygotował mjr rez. Jarosław Odrobiński. Przed przemarszem uczestnicy otrzymali z rąk pracowników Urzędu Miejskiego w Szubinie okolicznościowe emblematy. Biało-czerwone rozetki wręczyli harcerze z 7 Wielopoziomowej Drużyny Harcerskiej im. Powstańców Wielkopolskich w Szubinie. Flagi w barwach narodowych przygotowane przez Muzeum Ziemi Szubińskiej wręczała młodzież ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Szubinie. Przemarsz odbywał się przy dźwiękach orkiestry dętej OSP w Kcyni. Imponujących rozmiarów przemarsz przeszedł ulicami udekorowanymi flagami w barwach narodowych. W przemarszu wzięły udział 23 sztandary i proporce.
Główna część uroczystości, którą prowadził Piotr S. Adamczewski z Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 Koło im. ks. radcy Ludwika Sołtysińskiego w Szubinie, odbyła się na cmentarzu przy ul. Nakielskiej. Pomnik został przed uroczystością zasłonięty materiałem i udekorowany biało-czerwoną szarfą. Wartę honorową pod pomnikiem wystawili członkowie Towarzystwa Historycznego w Kcyni i uczniowie klasy mundurowej Zespołu Szkół w Szubinie. Uczestników powitał gospodarz Mariusz Piotrkowski, burmistrz Szubina. W imieniu Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Pana Andrzeja Dudy głos zabrała poseł na Sejm RP pani Ewa Kozanecka. Swoją obecnością uroczystość zaszczycili posłowie na Sejm RP Ewa Kozanecka, Iwona Kozłowska, Tomasz Latos, Jan Szopiński, wojewoda kujawsko-pomorski Mikołaj Bogdanowicz, wicemarszałek województwa kujawsko-pomorskiego Zbigniew Ostrowski, radny sejmiku Marek Domżała, przewodniczący Rady Powiatu Nakielskiego Zbigniew Sabaciński, starosta nakielski Tadeusz Sobol wraz z wicestarostą Tomaszem Miłowskim, prezes Zarządu Głównego Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego w Poznaniu Tadeusz Musiał, radni Rady Powiatu Nakielskiego i Rady Miejskiej w Szubinie.
Odsłonięcia odbudowanego pomnika dokonali: syn powstańca wielkopolskiego Jan Głodek i prawnuk najdłużej żyjącego w Szubinie powstańca wielkopolskiego Jerzego Kwaska Dorian Chojnacki. Do asysty poproszono posłów na Sejm RP Ewę Kozanecką, Iwonę Kozłowską, Tomasza Latosa, Jana Szopińskiego, wojewodę kujawsko-pomorskiego Mikołaja Bogdanowicza, wicemarszałka województwa kujawsko-pomorskiego Zbigniewa Ostrowskiego, ks. biskupa Jana Tyrawę, starostę Tadeusza Sobola, burmistrza Mariusza Piotrkowskiego, przewodniczącego Społecznego Komitetu Odbudowy Pomnika – Mogiły Powstańców Wielkopolskich ks. kanonika Tadeusza Lesińskiego i prezesa koła TPPW 1918-1919 w Szubinie Mariolę Polańską. Poświęcenia pomnika dokonał ordynariusz diecezji bydgoskiej ks. biskup Jan Tyrawa. Dla upamiętnienia bohaterskich powstańców wielkopolskich 1918-1919 oraz walczących o niepodległość Polski odczytany został Apel Pamięci oraz oddana została salwa honorowa. Apel Pamięci odczytał ppor. Norbert Płomiński z 1 Batalionu Logistycznego im. Ziemi Nakielskiej. Następnie przy dźwiękach wojskowych werbli złożono liczne wieńce i zapalono znicze pamięci. Po złożeniu wiązanek rozległ się utwór w wykonaniu trębacza wojskowego pt. Śpij Kolego w ciemnym grobie, niech się Polska przyśni Tobie. Za liczny udział mieszkańców w patriotycznej uroczystości podziękował burmistrz Mariusz Piotrkowski. Następnie poseł Tomasz Latos odczytał okolicznościowy adres skierowany do uczestników uroczystości przez prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego. W tej części głos zabierały także posłanki Ewa Kozanecka i Iwona Kozłowska, wojewoda Mikołaj Bogdanowicz i wicemarszałek Zbigniew Ostrowski.
Trzecia część uroczystości, którą prowadziła dyrektor muzeum kustosz Kamila Czechowska, odbyła się w murach Muzeum Ziemi Szubińskiej im. Zenona Erdmanna. Po prezentacji multimedialnej związanej z historią pomnika-mogiły w Szubinie, którą przedstawiła kustosz muzeum, uczennica Zuzanna Godyńska przedstawiła wiersz Stanisława Helsztyńskiego z 1931 r. dotyczący tej mogiły. Następnie odbyły się dekoracje odznaczeniami. Prowadząca poinformowała, że 9 grudnia 2019 roku w Pałacu Działyńskich w Poznaniu z rąk wielkopolskiego kuratora oświaty Medal Komisji Edukacji Narodowej otrzymała Marlena Posadzy, nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 1 w Szubinie. Następnie wojewoda kujawsko-pomorski wręczył w imieniu Prezydenta RP Andrzeja Dudy Krzyże Zasługi, które otrzymali: srebrny — Bogdan Kazimierz Wojtkowiak, brązowe — Piotr S. Adamczewski, Małgorzata Dzióbkowska, Mirosław Gozdera, Sławomir Łaniecki, Mariola Polańska i Marek Puczkarski. Wyróżnieni otrzymali upominki związane z gminą Szubin z rąk burmistrza Szubina Mariusza Piotrkowskiego i przewodniczącej Rady Miejskiej w Szubinie Anny Kijowskiej. Następnie wręczono Kamili Czechowskiej Odznakę Honorową „Zasłużony dla Polskiej Kultury” przyznaną Postanowieniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Odznakę Honorową „Wierni Tradycji” otrzymali ks. kanonik Tadeusz Lesiński, burmistrz Szubina Mariusz Piotrkowski i dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Szubinie Gabriela Rojek. Odznaczenia wręczyli prezes Zarządu Głównego TPPW Tadeusz Musiał i wiceprezes Janusz Sałata. W imieniu odznaczonych podziękował Piotr S. Adamczewski. Uroczystość podsumowała przewodnicząca Rady Miejskiej Anna Kijowska, która podziękowała za udział i przygotowanie wydarzenia.
W organizację uroczystości zaangażowani byli: Urząd Miejski w Szubinie oraz Muzeum Ziemi Szubińskiej im. Zenona Erdmanna, OSP Słonawy, OSP Szubin, OSP Wąsosz, Parafia pw. św. Marcina Bpa, Policja, Rejonowa Biblioteka Publiczna w Szubinie, Społeczny Komitet Odbudowy Pomnika – Mogiły Powstańców Wielkopolskich w Szubinie, Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Rynarzewie, Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego w Szubinie, Szkoła Podstawowa nr 1 im. Władysława Jagiełły w Szubinie, Szubiński Dom Kultury, Szubińskie Towarzystwo Kulturalne, Towarzystwo Historyczne w Kcyni, Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 Koło im. ks. radcy Ludwika Sołtysińskiego w Szubinie, Zespół Szkół im. prof. Emila Chroboczka w Szubinie oraz osoby indywidualne. Przygotowaniami z ramienia Gminy Szubin koordynowała zastępca burmistrza Wioletta Borys-Stachowiak.
Tekst: Kamila Czechowska, fot. P. Bembenek, Iwona Kruk, Kamila Czechowska.

Wspaniała uroczystość odsłonięcia pomnika na cmentarzu w Szubinie  Wspaniała uroczystość odsłonięcia pomnika na cmentarzu w Szubinie  Wspaniała uroczystość odsłonięcia pomnika na cmentarzu w Szubinie  Wspaniała uroczystość odsłonięcia pomnika na cmentarzu w Szubinie  Wspaniała uroczystość odsłonięcia pomnika na cmentarzu w Szubinie  Wspaniała uroczystość odsłonięcia pomnika na cmentarzu w Szubinie  Wspaniała uroczystość odsłonięcia pomnika na cmentarzu w Szubinie  Wspaniała uroczystość odsłonięcia pomnika na cmentarzu w Szubinie  Wspaniała uroczystość odsłonięcia pomnika na cmentarzu w Szubinie  Wspaniała uroczystość odsłonięcia pomnika na cmentarzu w Szubinie  Wspaniała uroczystość odsłonięcia pomnika na cmentarzu w Szubinie  Wspaniała uroczystość odsłonięcia pomnika na cmentarzu w Szubinie  Wspaniała uroczystość odsłonięcia pomnika na cmentarzu w Szubinie  Wspaniała uroczystość odsłonięcia pomnika na cmentarzu w Szubinie  Wspaniała uroczystość odsłonięcia pomnika na cmentarzu w Szubinie  Wspaniała uroczystość odsłonięcia pomnika na cmentarzu w Szubinie  Wspaniała uroczystość odsłonięcia pomnika na cmentarzu w Szubinie  Wspaniała uroczystość odsłonięcia pomnika na cmentarzu w Szubinie  Wspaniała uroczystość odsłonięcia pomnika na cmentarzu w Szubinie  Wspaniała uroczystość odsłonięcia pomnika na cmentarzu w Szubinie  Wspaniała uroczystość odsłonięcia pomnika na cmentarzu w Szubinie  Wspaniała uroczystość odsłonięcia pomnika na cmentarzu w Szubinie  Wspaniała uroczystość odsłonięcia pomnika na cmentarzu w Szubinie  Wspaniała uroczystość odsłonięcia pomnika na cmentarzu w Szubinie  Wspaniała uroczystość odsłonięcia pomnika na cmentarzu w Szubinie

powrót do poprzedniej strony | do góry | pozostałe aktualności


Data wydruku : 2021-01-24
Źródło : Powstanie Wielkopolskie 1918-1919 na Pałukach i Krajnie - ludzie, miejsca, wydarzenia - https://powstanie.szubin.net

Powstanie Wielkopolskie 1918-1919 na Pałukach i Krajnie - ludzie, miejsca, wydarzenia - Muzeum Ziemi Szubińskiej im. Zenona Erdmanna

Dane adresowe

Muzeum Ziemi Szubińskiej
im. Zenona Erdmanna
ul. Szkolna 2
89-200 Szubin

E-mail

powstanie@szubin.net
muzeum@szubin.net

Telefony

52 384 24 75

Godziny otwarcia

w dni powszednie w godzinach od 8.00 do 16.00

Odwiedziny serwisu

dzisiaj11
wczoraj25
razem129848

Muzeum Ziemi Szubińskiej

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
„Utworzenie strony internetowej i wydanie przewodnika promującego miejsca pamięci narodowej związanej z Powstaniem Wielkopolskim 1918-1919”
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 – Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013.
Instytucja Zarządzająca PROW 2007–2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi